Zoeken op de website

Mijn website blijft in ontwikkeling en verbetering. Binnen het WordPress programma worden allerlei uitbreidingsmogelijkheden gegeven. Ik heb vandaag een nieuw zoekscherm geïnstalleerd. Het zoekschermpje blijft hetzelfde, maar de zoekresultaten worden wel beter gepresenteerd. Helemaal perfect vind ik het nog niet, maar stapje voor stapje wordt de site wel verder geoptimaliseerd.

Twee Pieters…

In de Serné(e) stamboom heb ik een gezin “ontdekt” met twee broers die beiden Pieter heetten. Dit kwam normaal gesproken wel vaker voor, maar dan was meestal de oudere broer al overleden. In dit geval zijn beide broers Pieter 75 respectievelijk 78 jaar oud geworden.
Op deze pagina vindt u een uitgebreide toelichting plus een mogelijke verklaring van dit “fenomeen”.