Lief en Leed 2012

In de maanden maart en april was er veel leed in de familie. Er zijn namelijk 4 familieleden overleden. Eén familielid in Amerika en één in Australië. De andere drie personen woonden in Nederland. Langs deze weg wil ik de direct betrokken familieleden nogmaals veel sterkte toewensen de komende periode.
Heeft u een onderwerp voor de Lief en Leed pagina?