Eureka! Van 3 naar 2 stamboomtakken!!

Sinds een tijdje zijn de Doop, Trouw en Begraaf (DTB) boeken van Haarlem online te raadplegen. Via www.genver.nl zijn deze gegevens eenvoudig te vinden. De online geplaatste microfilms zijn door “de mormonen” online gezet.

Omdat ik nu makkelijker kan speuren in deze gegevens heb ik ontdekt dat ik de Johannes-tak kan koppelen aan de Mattheus-tak! Na vele jaren van zoekwerk dus een grote ontdekking. De Hendrik-tak kan ik hernoemen in de Pieter-tak. Deze Pieter hoop ik ook nog aan de overgebleven tak te “plakken”…