Stamboom

De stamboom, ook wel genealogie, van de familie Serné is behoorlijk uitgebreid en complex. Er waren lange tijd drie stamboomtakken bekend. Deze drie stamboomtakken hadden de “stamvaders” Johannes, Hendrik en Mattheus. Ik heb vaak gezocht in het Noord-Hollands Archief naar de verschillende manieren om deze drie stamvaders aan elkaar te verbinden, maar helaas zonder resultaat.

Sinds een paar jaar heeft de website FamilySearch de Doop, Trouw en Begraafboeken (DTB boeken)van Haarlem online gezet. Ik kon nu dus vanuit huis de boeken digitaal doorbladeren. Digitaal of echt papier, onze voorouders hadden in de 17e, 18e en 19e eeuw niet altijd duidelijk leesbare handschriften. Dus dat was uitdaging nummer 1.

Wanneer de handschriften waren ontcijferd moest ik op zoek naar onze “opa’s” en “oma’s”. Voor 1811 hadden we geen burgerlijke stand. De gegevens rond geboorte, trouwen en overlijden werden door de dominee of pastoor bijgehouden in doop, trouw en begraafboeken.

Achternamen werden bijna niet gebruikt. Men gebruikte patroniemen. Bijvoorbeeld vader heette Piet en zijn zoon heette Jan, dan werd de zoon Jan Pietersz genoemd. Dit maakte de zoektocht naar onze voorouders tot een flinke puzzel. Dit was uitdaging nummer 2.

In februari 2014 kreeg ik contact met de heer Alex Langerak. Hij heeft ook als hobby genealogie en heeft in zijn voorouders enkele connecties met de familie Serné. De heer Langerak heeft mij geholpen met het ontrafelen van de 18e eeuwse DTB-puzzel. De oplossing van de puzzel werd o.a. gevonden door het koppelen van verschillende getuigen bij dopen en trouwen en de naamgeving van de kinderen (vernoemen). Hier was ik zelf ook al mee bezig geweest, maar twee weten (of zien) meer dan één.

Vanaf februari 2014 kan ik dus zeggen bijna alle mensen over de hele wereld met de achternaam Serné, Sernee of Serne, afstammen van Mattheus Abrahamsz uit Haarlem.

Privacy regels!
De bescherming van onze privacy is belangrijk. Ik wil via deze website dan ook niemand in de verlegenheid brengen, omdat hij/zij op mijn website staat vermeld als familielid. Wanneer er iemand op deze site vermeld staat en hij/zij wilt dat niet, dan is het voor mij geen probleem, om hem/haar van de website te verwijderen. Als u mij hierover een e-mailtje stuurt zal ik dit direct doen. Tot op heden heb ik de afgelopen 10 jaar, twee maal een dergelijk verzoek ontvangen en toegepast.

In het algemeen hanteer ik de volgende regels. Van de levende publiceer ik alleen de voor -en achternaam. Verder publiceer ik “alle” gegevens van overleden personen, personen die 75 jaar (of langer getrouwd zijn) en van personen die 100 jaar of ouder zijn. Staat u tegen uw zin vermeld op mijn website? Stuur mij een e-mail en uw gegevens worden verwijderd.

In verband met de nieuwe Europese privacyregels staan de stamboomgegevens op dit moment niet deze website vermeld. Met deze gegevens moet zorgvuldig worden omgegaan. Op dit moment wordt gezocht naar een publicatiemanier waarop dit op een juiste wijze gebeurd.