Van Riebeeck en Serné

Jan van Riebeeck
Jan van Riebeeck
In 1651 werd Jan van Riebeeck door de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) uitgezonden met drie schepen om in het zuiden van Afrika een tussenstation op weg naar IndiŽ te vestigen. Hij bouwde een fort dat 80 man kon herbergen: Kaap de Goede Hoop.

In het boek "Jan van Riebeeck, zijn voor- en nageslacht"
('s-Gravenhage; 1952) staan de afstammelingen vermeld van de stichter van de Kaapkolonie. Ook de familie Serné blijkt met deze "bekende Nederlander" te zijn verbonden. Vanaf Van Riebeeck is er een connectie via de familie Crommelin naar de familie Serné.

Naast het genoemde boek heb ik de gegevens gebruikt van Leo van de Pas (Australië) en Patrick Serné (Canada)

Parenteel van Jan van Riebeeck


Bestand : C:\PG30\NL\DATA\RIEBEECK
Datum : 01-05-2005
Selectie : 'Personen in parenteel van Jan van Riebeeck [1]'
Sortering : Per tak
 
I.1    Jan van Riebeeck, onderchirurgijn Oost-Indische Compagnie 1639, klerk 1640 en assistent 1642 ter Generale Secretarie te Batavia, onderkoopman O.-I.C. op Decima 1643, Tayouan en in Tonkin, koopman O.-I.C. ald. 1646, secunde van Tonkin 1646-'47, koopman te Amsterdam 1648, opperhoofd, commandeur aan de Kaap de Goede Hoop 1652-'62, raad van Justitie te Batavia 1662, commandeur en president van Malakka 1662-'65, secretaris van gouverneur-generaal en raden van Indi 1665, geboren op 21-04-1619 te Culemborg, overleden op 18-01-1677 te Batavia (Ned. Oostindië) op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-03-1649 te Schiedam met Maria de la Quellerie, 19 jaar oud, geboren op 28-10-1629 te Rotterdam, overleden op 02-11-1664 te Malakka op 35-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthonia van Riebeeck (zie II.2).

 
II.2    Anthonia van Riebeeck, geboren op 06-11-1663 te Malakka, gedoopt op 08-11-1663 te Malakka, overleden te Batavia (Ned. Oostindië), dochter van Jan van Riebeeck (zie I.1) en Maria de la Quellerie.
Gehuwd 1678 te Batavia met Melchior Leydecker, predikant, geboren te Amsterdam, overleden op 16-03-1701 te Toegoe.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Leydecker (zie III.2).

 
III.2    Elisabeth Leydecker, geboren 00-06-1682 te Batavia, overleden te 's-Gravenhage, begraven op 11-03-1729 te 's-Gravenhage, dochter van Melchior Leydecker en Anthonia van Riebeeck (zie II.2).
Gehuwd met Rijcklof Michael van Goens, pres. Raad van Justitie Batavia 1706-'09, ontvanger der Oostenrijkse rechten op de Schelde, geboren op 21-11-1670 te Utrecht, gedoopt op 29-11-1670 te Utrecht, overleden op 20-08-1758 te Delft op 87-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Perpetua van Goens (zie IV.2).

 
IV.2    Maria Perpetua van Goens, geboren op 24-02-1715 te 's-Gravenhage, overleden op 23-05-1779 te Utrecht op 64-jarige leeftijd, dochter van Rijcklof Michael van Goens en Elisabeth Leydecker (zie III.2).
Gehuwd met Adraan Roos, geboren op 01-03-1704 te Rotterdam, overleden op 10-04-1773 te Utrecht op 69-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lucia Gerarda Roos (zie V.2).

 
V.2    Lucia Gerarda Roos, geboren op 24-03-1752 te Rotterdam, overleden op 31-10-1829 te Utrecht op 77-jarige leeftijd, dochter van Adraan Roos en Maria Perpetua van Goens (zie IV.2).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 23-04-1770 te Utrecht met Jan Carel Smissaert, 25 jaar oud, geboren op 11-06-1744 te Rhenen, overleden op 04-08-1808 te Amsterdam op 64-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinus Adraan Perpetuus Smissaert (zie VI.1).

 
VI.1    Marinus Adraan Perpetuus Smissaert, resident van Banka, geboren op 11-11-1773 te Utrecht, overleden op 01-11-1819 te Banka op 45-jarige leeftijd, zoon van Jan Carel Smissaert en Lucia Gerarda Roos (zie V.2).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-03-1799 te Amsterdam met Maria Feitema, 25 jaar oud, geboren op 02-01-1774, overleden op 16-10-1825 te Haarlem op 51-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Louise Smissaert (zie VII.2).

 
VII.2    Louise Smissaert, geboren op 30-08-1809 te Amsterdam, overleden op 20-12-1871 te Huize De Lathmer op 62-jarige leeftijd, dochter van Marinus Adraan Perpetuus Smissaert (zie VI.1) en Maria Feitema.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-05-1834 te Amsterdam met Gulian Cornelis Crommelin, 24 jaar oud, geboren op 26-06-1809 te Amsterdam, overleden op 10-02-1891 te Wilp op 81-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Willem Hendrik Crommelin (zie VIII.1).

 
VIII.1    Jacob Willem Hendrik Crommelin, geboren op 27-02-1844 te Amsterdam, overleden op 27-05-1919 te Driebergen op 75-jarige leeftijd, zoon van Gulian Cornelis Crommelin en Louise Smissaert (zie VII.2).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 04-06-1875 te Amsterdam met Clara Wilhelmina Wilkens, 27 jaar oud, geboren op 07-07-1847 te Diepenveen, overleden op 04-11-1919 te Driebergem op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinus Crommelin (zie IX.1).

 
IX.1    Marinus Crommelin, geboren op 05-02-1882 te Amsterdam, overleden te 's-Gravenhage, zoon van Jacob Willem Hendrik Crommelin (zie VIII.1) en Clara Wilhelmina Wilkens.
Gehuwd met Cecilia Louise Boissevain, geboren op 18-12-1875 te Amsterdam, overleden op 18-12-1944 te 's-Gravenhage op 69-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Machteld Theodora Crommelin (zie X.2).

 
X.2    Machteld Theodora Crommelin, geboren te Velsen, overleden te Roosendaal, dochter van Marinus Crommelin (zie IX.1) en Cecilia Louise Boissevain.
Gehuwd te Bloemendaal met Bernardus Serné, geboren te Haarlem, overleden te Zandvoort.
Uit dit huwelijk:
   1.  Patrick Serné.

 


Het Beeld van Jan van Riebeeck in Kaapstad

fotoboek volgende foto