Stamboom

door | 1 mei 2019

Wachtwoord

In verband met de Europese privacyregels staan de stamboomgegevens op deze website vermeld op een afgeschermde pagina.
U heeft hiervoor een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord kunt u bij mij opvragen. . Bij Geneanet zijn de privacy regels via de website zelf al geregeld.

Fouten?
Hoewel er vanzelfsprekend de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht wordt genomen bij het samenstellen en actueel houden van de website, kan er niet worden gegarandeerd dat de informatie altijd helemaal volledig, juist of actueel is. Verbeteringen, aanvullingen en andere aanpassingen hoor ik daarom graag.

Bronnen
Ik blijf altijd kritisch op (door mij) gepubliceerde gegevens, ik controleer ze aan originele (online) bronnen. Ik houd er rekening mee dat ook in originele bronnen fouten kunnen zitten, het is net zoals in de journalistiek: één bron is geen bron.

Privacy
De bescherming van onze privacy is belangrijk. Ik wil via deze website dan ook niemand in de verlegenheid brengen, omdat hij/zij op mijn website staat vermeld als familielid. Wanneer er iemand op deze site vermeld staat en hij/zij wilt dat niet, dan is het voor mij geen probleem, om hem/haar van de website te verwijderen. Als u mij hierover een e-mailtje stuurt zal ik dit direct doen. Tot op heden heb ik de afgelopen 10 jaar, twee maal een dergelijk verzoek ontvangen en direct toegepast.

In het algemeen hanteer ik de volgende regels. Van de levende publiceer ik alleen de voor -en achternaam. Verder publiceer ik “alle” gegevens van overleden personen, personen die 75 jaar (of langer getrouwd zijn) en van personen die 100 jaar of ouder zijn. Staat u tegen uw zin vermeld op mijn website? Stuur mij een e-mail en uw gegevens worden dan zo snel mogelijk verwijderd.

Parenteel
Een parenteel is in de genealogie een opstelling van een stamouderpaar of alleen een stamvader of een stammoeder (generatie I) met hun kinderen (generatie II) en al hun verdere afstammelingen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn uitgewerkt.

Meestal heb ik alleen de mannelijke lijn van onze stamboom uitgewerkt, maar soms heb ik hierop een uitzondering gemaakt. Zo is er bijvoorbeeld een “stammoeder” van een zeer uitgebreide stamboomtak. Zij heette Maria. Haar kinderen heetten in een aantal gevallen van hun achternaam Serné. Deze kinderen hebben voor de verdere Serné nakomelingen gezorgd. Ikzelf ben ook een nakomeling van haar.

Genealogie van de Familie Serné