Pieter Julius Serné – Doop in Stockholm

Doopboek Stockholm

Tijdens mijn onderzoek naar de herkomst van het familiewapen werd ik benaderd door een familielid uit Heemstede. Zij was lid geweest van de Nederlands Genealogische Vereniging (NGV) en ik had haar ooit eens aangeschreven over “onze” stamboom. Tijdens mijn bezoek aan haar liet zij mij een kopie zien uit een doopboek uit Stockholm. Zij is zelf Zweedse van geboorte en had in het archief van Stockholm deze gegevens gevonden. Er stond de doop in vermeld van Pieter Julius Serné en Jacobina Louisa Serné op 17 jarige leeftijd. Hun vader was mennist, oftewel doopsgezind.

Bij de doop van Pieter Julius en zijn zus waren een paar bijzondere doopgetuigen aanwezig:

Emanuel Wasmuht (1731 – 1797)

Pastor Emanuel Wasmuht (1731-1797)

Emanuel Wasmuht heeft Pieter Julius en zijn zus Jacobina Louisa gedoopt. Via deze website vond ik een afbeelding van deze predikant en diverse andere gegevens van andere getuigen. Emanuel Wasmuht was getrouwd met Johanna Margaretha Tiquet (1728 – ca. 1800). Zij was ook getuige bij de doop, net als haar vader Isaac Tiquet (ca. 1690 – 1770)

Madamme Marie Louise de Marteville (1715-1786)
Bij de doop van Pieter Julius Serné en zijn zus Jacobina was een bijzondere vrouw aanwezig namelijk “de Hoogwelgeboren mevrouw Van Marteville douarriere van de Heer Savoije van Marteville” (zie het detail hierboven). Mevrouw Van Marteville was de weduwe van de Hollandse gezant in Stockholm. Hij heette volledig Anton Christian Ludwig Marteville de St. Souverain zich noemende Lodewijk van Marteville (1706-1760) [1]. Deze mevrouw Van Marteville is zo bijzonder, omdat zij te maken heeft gehad met een spraakmakend kwestie in relatie met het “medium” genaamd Emanuel Swedenborg (1688-1772).

Op deze website vond ik onderstaande informatie.
Een ander geval gebeurde omstreeks de zelfde tijd [1761] met de weduwe van de graaf de Marteville, Nederlands gezant te Stockholm. Zij werd namelijk na de dood van haar echtgenoot lastig gevallen om een grote som geld te betalen, maar zij wist dat haar echtgenoot deze voldaan had en een kwitantie had ontvangen, zij kon die kwitantie echter niet vinden. Op raad van vrienden riep zij Swedenborgs hulp in, die dan ook werkelijk na enige dagen de aanwijzing gaf, dat de kwitantie door de graaf in een geheime lade van zijn schrijfbureau geborgen was. Het bestaan van deze lade was aan de gravin de Marteville onbekend; zij vond echter alles zoals Swedenborg haar vertelde en werd zodoende uit haar verlegenheid gered. [Aangaande dit laatste voorval bestaan enige documenten in de Koninklijke Bibliotheek te ‘s-Gravenhage, afdeling handschriften onder de nagelaten papieren van de Utrechtse Hoogleraar Van Goens. Dr. Tideman.]

Anna Johanna Grill (1720 – 1778)

Anna Johanna Grill (1720 – 1778)

Behalve madame De Marteville wordt als doopgetuige vermeld. Anna Johanna Grill. Zij is lid van de vooraanstaande familie Grill die vanuit Nederland naar Zweden emigreerden. Van haar is ook een afbeelding bekend. Anna Johanna Grill was getrouwd met haar neef Claes Grill (1705 – 1767).

Zowel in Zweden als in de Nederlandse Republiek was de familie Grill in de 17e en 18e eeuw zeer aanzienlijk. In het gewest Holland werkten ze in de handel en hielden zich bezig met de productie van geld, waarbij ze vooral duiten maakten. In Zweden maakten de Grill’s vooral furore in de Chinahandel en de Zweedse Oostindische Compagnie. Zowel in Amsterdam als in Stockholm stichtten zij woonvoorzieningen voor arme oude mensen. In Amsterdam is dat het Grill’s Hofje, dat nog steeds bestaat aan de Eerste Weteringdwarsstraat. [bron: http://cbg-adel-en-patriciaat.blogspot.nl/2012/12/de-familie-grill-en-hun-chinese.html gezien(18-09-2013)]

JohanJuliusVultVonSteijern

Johan Julius Vult von Steijern (1695-1767)

(Johan Julius) ridder Vult von Steijern (1695 – 1767)

 

134B1_005v_X

Bijdrage / van Johan Julius Vult [von Steijern (1696-1767)?], in het bezoekersboek c.q. album amicorum van Nicolaas Chevalier (1661-1720), boekhandelaar uit Sédan

Jacob de Broen (circa 1707 – 1767)
Jacob de Broen was diaken en lid van de kerkenraad van de Nederduits Gereformeerde kerk in Stockholm. [2]
Charles Toutin (1732 – 1810)
Charles Toutin was een groothandelaar en fabrikant [3]
de heer (Anthonie Hendrik) Gemnich (1708 – 1766)
De heer Gemmich was koopman en industrieel. Hij was gehuwd met Anna Maria Grill (1709 – 1766), de kleindochter van de eerste Grill in Zweden [4]. Anna Maria Grill is de zus van Claes Grill (1705 – 1767).

Bronnen
[1] Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers residerende in het buitenland 1584-1810, gezien op website: http://www.historici.nl/retroboeken (18-09-2013)
[2] gezien op website: http://www.geni.com/people/Jacob-De-Broen/6000000003513650520 (18-09-2013)
[3] gezien op website: http://www.genvagar.nu/show.asp?PersonId=102119 (18-09-2013)
[4] gezien op website:  www.ancestry.com (18-09-2013)