Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

In deze Europese verordening staat o.a:

(160) Wanneer persoonsgegevens met het oog op historisch onderzoek worden verwerkt, dient deze verordening ook voor verwerking met dat doel te gelden. Dit dient ook historisch onderzoek en onderzoek voor genealogische doeleinden te omvatten, met dien verstande dat deze verordening niet van toepassing mag zijn op overleden personen.

Ik heb in het verleden altijd rekening gehouden met de privacy van de mensen die in de stamboom genoemd worden. Van de nog levende familieleden vermeldde ik alleen de voor en achternaam. Geen andere gegevens zoals geboortedatum, geboorteplaats, beroep… etc.

De Europese verordening verplicht mij om nadrukkelijk van iedereen toestemming te vragen om zijn/haar naam te vermelden op mijn website. Dit is voor mij te veel werk. Ik heb nu bedacht om de stamboomgegevens achter een wachtwoord te plaatsen. Dit wachtwoord is bij mij op te vragen.

Ik vind het fijn wanneer de stamboom zo volledig mogelijk “kloppend” is, maar de oude historische verhalen over onze familieleden vind ik net zo mooi om hier te publiceren. Hier ga ik ook zeker mee door!