Gerard Pieter Serné (1785 – 1808)

Pieter en Cornelia hadden, voor zover nu bekend, twee kinderen. Eén kind werd levenloos geboren en één kind werd volwassen, maar overleed jong. Hij heette Gerard Pieter Serné. Gerard Pieter is slechts 22 jaar geworden.  Hij is vanaf mei 1808 tot aan zijn dood, net als zijn vader Pieter Julius, nog kort lid geweest van het Felix Meritis genootschap.

Ik heb het een en ander kunnen vinden in de archieven en op internet. Hieronder volgt een overzicht:

Zijn doop
Gerard Pieter is gedoopt op zondag 30 oktober 1785 in de Hervormde Oude Kerk te Amsterdam, door pastor Dirk Semeins van Binnevest. Doopgetuige was Gerard Wolpherdus van Balen, de oom van Gerard Pieter.

bron: Gemeentearchief Amsterdam
(Toegangsnr 31.431.1-216)

Doopgetuige
Op 24 juli 1808 wordt Anna Maria Christina Middelkoop gedoopt, in de Hervormde Nieuwe Kerk in Amsterdam. Haar ouders zijn Bastiaan Joannes Middelkoop en Trijntje van der Kamp. Gerard Pieter is doopgetuige bij deze doop, samen met Christina Middelkoop.

bron: Gemeentearchief Amsterdam
(Toegangsnr 62.106.10-.51)

Zijn overlijden
Van het overlijden van Gerard Pieter Serné is in twee bronnen iets teruggevonden. Zijn overlijden staat vermeld in de Amsterdamsche Mercurius. Hieruit valt tevens op te maken dat hij in de Zuiderkerk te Amsterdam is begraven. Na zijn overlijden doet notaris Chaufepié, in 1828 (dus 20 jaar na zijn dood!) een oproep in de krant op zoek naar nabestaanden.

Voorblad Amsterdamsche Mercurius, Hoofdstuk betreffende de overledenen

Hier wordt Gerard Pieter vermeld

Begrafenis van Gerard Pieter
In de begraafboeken van de Zuiderkerk te Amsterdam staat inderdaad de begrafenis van Gerard Pieter vermeld. Hij is links midden (graf nr. 20) in de kerk begraven.

bron: Stadsarchief Amsterdam (Toegangsnr 378.ZK – Inventarisnr 63 – afb 20 van 26)

krantenknipsel uit 1828; bron: CBG te ‘s-Gravenhage

Het doodgeboren broertje/zusje van Gerard.
Begraafboek Zuiderkerk (januari 1783); bron: GA Amsterdam