Het Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven

 

Het Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven, ook wel “Expeditie-Kruis of Kruis voor Krijgsverrichtingen” genoemd, is een Nederlandse militaire onderscheiding. Het op 19 februari 1869 ingestelde kruis wordt aan alle officieren, onderofficieren en manschappen toegekend die aan een bepaalde belangrijke expeditie deelnemen.

Gesp Atjeh 1873-1890: Aan hen, die hebben deelgenomen aan de krijgsverrichtingen in Atjeh en Onderhoorigheden in de jaren 1886 tot en met 1890. (ontvangen door Pieter op 1893/04/28)

Gesp Atjeh 1896-1900: 22 januari 1901 no. ?: aan allen, die tusschen 29 maart 1896 en het einde van het jaar 1900 deel hebben uitgemaakt of uitmaken van de bezetting van Atjeh en Onderhoorigheden, of die gedurende dat tijdvak hebben gediend op schepen, behoorende tot de scheepsmacht in de wateren van Atjeh of tot de Atjeh-divisie, dan wel op de in die wateren gestationneerde schepen der Gouvernements-marine. (ontvangen door Pieter op 1902/01/28)

 


Pieter Serné (1864 – 1920)
Pieter was marinier. Hij is twee keer een periode in toenmalig Nederlands Oost Indië geweest. Twee keer heeft hij daar toen deelgenomen aan de Atjeh-oorlogen. Pieter is tevens gedecoreerd voor zijn 12 jarige (brons) en daarna zijn 24 jarige (zilveren) trouwe dienst.