Uitgelicht artikel

Welkom bij Genealogie Familie Serné(e)

door | 26 februari 2014

detail: Gezicht op Haarlem met bleekvelden door Jacob van Ruisdaal (ca. 1675)

Welkom op de website over de genealogie van de familie Serné(e). Op deze website staat allerlei informatie over interessante familieleden. U kunt onder andere informatie vinden over de volgende onderwerpen:

 


Ik ben supertrots op mijn (eerste) publicatie in het kwartaalblad GEN Magazine. (juni 2022).
GEN Magazine is hét Nederlandse tijdschrift op het gebied van familiegeschiedenis.

 

Sinds mei 2022 heb ik ook op de website van Geneanet mijn stamboomgegevens gepubliceerd. Deze zijn hier te vinden: https://gw.geneanet.org/msern_w?lp=0

 

 

Heeft u ook leuke aanvullingen, oude foto’s, anekdotes en/of andere interessante “Serné(e)-Zaken”.
U kunt deze doorgeven via het e-mailadres (info @ serne.com).

 

Om alle stamboomgegevens te ordenen en te kunnen presenteren gebruik ik het progamma ‘Gramps’.

Huis in de Boeresteeg (1719)

door | 21 november 2022

Hendrick Adriaens (Serné) is gedoopt op 5 januari 1676 in Haarlem. Zijn ouders waren Adriaen Mattheus en Belitje Hendriks. Hendrick was getrouwd met Jacoba Jacobs Verstegen (bij haar huwelijk jongedame van Amsterdam). Samen krijgen ze acht kinderen. Hendrick koopt in 1719 een huis in de Boeresteeg in Haarlem. Hij was toen 43 jaar oud.

NL-HlmNHA_3111_368_0090.jpg
Johannes Verscheepker draegt op aen Hendrik Serné een huijs met een erve staende en leggende inde Boeresteeg uijtkomende inde Gasthuijsstraat, belent ten oosten Pieter van Hagenhof, ten westen de gemeente van den Blok, aghterstrekkende aen met de lasten van twee hondert gulden die den vercoper daerop behout, welke voorzegde somme binnen den tijt van vier eerstkomende agtereenvolgende jaren niet sal mogen werden opgezegdt, maar door den Coper te allen tijden sal moeten worden afgelost Jaarlijcx met vijftig guldens en dat met de interest van dien tegoed vier % in ’t jaar ingegaan op 1 maij 1729 en gedurende tot de eijndelijke betalige toe, minderende na advenant de aflossinge ook de interest (etc) anders alvij voorzegde alvorens.

Om de voorzegde lasten van ƒ 200
Actum den 16de augustij 1729

Albertus Serné (1880-1912)

door | 19 november 2022

Albertus Serné (1880-1912)

Albertus Serné en Alida Hendrika van Stam (1882-1969)

Alida Hendrika van Stam en haar vier kinderen Catharina Maria, Albertus, Johannes Cornelis en William.

Enquêteformulier ingevuld door Adrianus Serné (1840)

door | 18 november 2022

Bron: Rijksmuseum te Amsterdam (Rijksprentenkabinet)

Enquêteformulier ingevuld door Adrianus Serné
Objectnummer: RP-D-2016-6-441
Op 28 april 1840 vulde Adrianus een formulier in voor de samenstelling van het werk De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van het begin der vijftiende eeuw tot heden, door J. Immerzeel jr. Hierin vermeld hij interessante zaken. Zijn leermeesters waren bijvoorbeeld C. Henning en H. Zwegman. Zwegman was een beroemd bloemschilder. Adrianus noemt zichzelf  direkteur van het Teekencollegie opgericht in november 1839 te Zwolle. Zijn leerling is G. Meijer. Verder vermeldt hij dat zijn zoon Samuel Hendrik bekwaam is in de muziek en tekenkunst.
Tot slot een letterlijk citaat:

Vroeger, van het jaar 1802-1830, de verlakkunst uitgeoefend en bijzonder bekend door de nabootsing, en eerste navolging van het echt O. Indisch en Japansch lakwerk te Haarlem.

Het ingevulde formulier resulteerde in het volgende stukje:

Opgenomen in: Immerzeel, J. Jr., De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van het begin der vijftiende eeuw tot heden, Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1842-1843.

Jan Willem Serné (1888-1947)

door | 17 november 2022

Jan Willem werd geboren op 20 augustus 1888 in het huis aan de Teijlerstraat nr. 5 in Haarlem. Jan Willem is zeer waarschijnlijk vernoemd naar zijn oom, Jan Willem Lem. Dat was de broer van zijn moeder Catharina Maria Lem. Zijn oom was evenals zijn opa Willem Lem, getuige bij zijn geboorteaangifte op 22 augustus. Opa Willem Lem was toen 62 jaar oud en van beroep steenhouwer. Zijn oom Jan Willem was 26 jaar oud en timmerman van beroep. Jan Willem Serné is mijn overgrootvader.

Bij zijn geboorte had Jan Willem 4 oudere zussen en 2 oudere broers. Er waren voor zijn geboorte ook 2 broertjes geboren (die beiden Willem heetten), maar deze zijn nog voor Jan Willems geboorte overleden.

Jan (Willem) is het tweede kind links. De andere kinderen zijn zijn broers Karel, Henri en Jo. Rechts van hem staat zijn zus Dien. Foto is gemaakt rond 1900. Bron: privé collectie familie Serné, fotoboek Gesina Serné (1886-1962)

In 1905 overleed zijn moeder door een tragisch ongeluk. Hij was toen 17 jaar oud.

Op 10 oktober 1905 meldde Jan Willem zich vrijwillig aan bij het leger en werd hij dus op 17-jarige leeftijd huzaar. Zijn functie was ordonance-trompetter bij het 1e (en later het 4e) regiment Huzaren. Hij reed op een paard en moest vanwege zijn werk regelmatig van woonplaats veranderen. Men beweert dat hij het leger moest verlaten, nadat hij een trap van een paard had gekregen. Hij zou daarna met zijn gezondheid zijn gaan sukkelen.

Jan Willem Serné (1888-1947), beroep: ordonnans-trompetter bij de Huzaren

Bij zijn huwelijk met Aaltje de Jonge op 26 februari 1909 op Tholen, was naast zijn vader ook zijn broer Albertus getuige. Albertus vertrok niet veel later, op 7 mei 1910, met zijn gezin naar Amerika. In 1912 is zijn broer Albertus in Amerika (plotseling) overleden. Zijn andere broer, Willem was in 1907 al naar Amerika geëmigreerd.
Jan Willem en Aaltje hebben elkaar waarschijnlijk ergens in Amersfoort ontmoet. Jan Willem was daar toen in die plaats gelegerd en Aaltje was werkzaam als dienstbode bij een familie in Amersfoort. Twee maanden! na hun huwelijk werd hun zoon Albertus geboren.

Volgens de verhalen van familieleden die hem gekend hebben was Jan Willem een lange en strenge man. Het was ook een ¨moeilijke¨ man. Humeurig, chagerijnig en driftig. Er waren thuis vaak ruzies. Jan Willem had veel moeite te aanvaarden dat zijn oudste zoon Albertus gehandicapt was. Albertus was vanaf zijn geboorte licht spastisch.

 

Jan Willem Serné (1888-1947)

 

De hobbies van Jan Willem waren vissen, schoenen maken, schaken en lezen. Hij hield ook veel van muziek en had veel belangstelling voor zogenaamde ¨verboden¨ boeken. Dat waren boeken over de evolutietheorie, apocriefe boeken en oude schrijvers, zoals John Bunyan. Ondanks zijn nieuwsgierigheid naar al deze zaken, was en bleef het een orthodoxe man, met rechtlijnige, ouderwetse ideeën en meningen.

Jan Willem was ook gek op dieren. Hij heeft een herdershond gehad, die heel goed naar hem luisterde.

Na zijn carrière in het leger heeft Jan Willem Serné van 1913 tot 1915 gewerkt bij de gemeente Amsterdam als politieagent. Daarna heeft hij van 1917 tot aan zijn persioen in 1935 als tramwagen bestuurder gewerkt bij de gemeente Amsterdam.

Jan Willem Serné (1888-1947), in zijn uniform als trambestuurder

ds Jan van der Roest (1814)

door | 14 november 2022

Op 19 januari 1814 laat Adrianus samen met P. Barbiers Bz. een advertentie in de Opregte Haarlemsche Courant plaatsen. Ze melden dat ze van plan zijn om een portret te tekenen van dominee Jan van der Roest.

Portret van Jan van der Roest, predikant en schrijver te Haarlem. Reinier Vinkeles (I). Collectie Rijksmuseum te Amsterdam.
Dominee Jan van der Roest werd geboren op 16 maart 1755 in IJsselstein. Hij was de zoon van Hermanus van der Roest en Hermpje Keijzers. Jan van der Roest studeerde theologie in Utrecht. Hij was gereformeerd predikant in Blauwkapel 1778, Elst (Utr.) 1779, Amersfoort 1783 en Haarlem 1787-1814. Hij was gehuwd met Catharina Christina Nauwman (Nouman). Jan van der Roest was van 1779 tot aan zijn dood in 1814 lid van Teylers Tweede Genootschap. 1 Van der Roest werd in het begin der 19e eeuw tot de beste kanselredenaars in Nederland gerekend. Zijn preken werden door toonaangevende recensenten zeer geprezen om de eenvoud en heldere taal. Jan van der Roest stond bekend als een goed mensenkenner, maar was soms ook sterk moralistisch. Van der Roest genoot een grote populariteit, ook bij jongeren. Hij werd onder andere beroemd vanwege zijn kinderpreken. Met het houden van kinderkerkdiensten was men in Haarlem al in 1779 begonnen. Van der Roest was in deze diensten een geliefd voorganger, niet het minst vanwege zijn opgewektheid, vriendelijkheid en hartelijkheid. Jan van der Roest overlijd op 8 januari 1814 in Haarlem. 2

De getoonde prent (links) is het portret van Jan van der Roest. Deze is getekend door Reinier Vinkeles (I). Mogelijk heeft deze prent weer model gestaan voor de onderstaande silhouet tekening door Adrianus.

Grafmonument met portret van Jan van der Roest (1755-1814), hervormd predikant en stichtelijk schrijver (Haarlem) ontwerper: P. Barbiers Bzn IV graveur: A. Serné (1814)

Voetnoot:
1. Teylers Tweede Genootschap, ook bekend als het Wetenschappelijk Genootschap, is een van de twee genootschappen opgericht binnen de Teylers Stichting met als doel bevordering en aanmoediging van kunst en wetenschap.

Bronnen:
2. Biografisch Portaal

Jan Willem en Aaltje

door | 5 november 2022
Aaltje de Jonge
Jan Willem Serné (ca. 1905)
Aalte de Jonge (ca. 1905)

Aaltje en Jan Willem zijn op de bovenstaande 2 foto’s ongeveer 18 jaar oud. Het zijn mijn overgrootouders. Aaltje was, vanaf 1907, dienstbode bij een familie in Amersfoort. Daarvoor was ze twee jaar, samen met haar oudere zus Antje, dienstbode in Rotterdam. 1  Aaltje en Antje waren echte ‘Zeeuwse meisjes’, want ze waren beiden geboren op het Zeeuwse eiland Tholen.

Jan Willem verliet zijn ouderlijk huis in Haarlem nadat zijn moeder door een tragisch ongeval (brand) was overleden. Hij heeft zich aangemeld bij de het leger en werd ingedeeld als ordonnance-trompetter bij de huzaren. De huzaren waren o.a. gelegerd in Amersfoort.

Deze twee foto’s zijn allebei in Amersfoort gemaakt. Waarom ze zijn gemaakt is mij niet bekend. Wat ik wel hieruit kan concluderen is, dat het zeer aannemelijk is, dat mijn Haarlemse overgrootvader en mijn Thoolse overgrootmoeder, elkaar zeer waarschijnlijk in Amersfoort voor het eerst hebben ontmoet. Dat ze elkaar meer dan leuk vonden blijkt uit het feit dat Aaltje en Jan Willem op 26 februari 1909 op Tholen trouwden. Twee maanden later, op 19 april, werd hun zoon Albertus geboren!

1. Bron: Burgerlijke Stand van Rotterdam, Bevolkingsregister van Rotterdam – 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, Inventarisnummer: 602, Pagina: 53

Afschaffen van sterke drank

door | 30 oktober 2022

Bron: Advertentie. “Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad”. Zwolle, 05-02-1862, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 30-10-2022

Samuel Hendrik Serné was een godvrezend man. Hij liet dit ook door zijn daden zien, hetgeen te lezen is in bovenstaand artikeltje.

Serne wordt Saunder

door | 29 oktober 2022
Bernard George Saunder (1919)

Bernard George Saunder (1919)

Bernard George Serne

Er is aan het begin van de 20ste eeuw een bijzonder takje aan de stamboom ontstaan. Het takje heet Saunder. Tussen zijn geboorte (1895) en zijn huwelijk (1919) met Susannah Elizabeth Philpot, heeft Bernard George zijn achternaam Serne veranderd in Saunder. In Engeland is dit mogelijk door je achternaam te veranderen by deed poll.

De reden van deze verandering heeft waarschijnlijk te maken met een zeer vervelende jeugd. Hazel Saunder (†) schreef mij in 2004:
“I have been in touch with my sister-in-law to see if she could remember anything regarding the name change and – this is hearsay – she thinks that John Isaac had a drink problem and remembers hearing that he was abusive to his wife, Alice, and even chased her with a gun!  Apparently she ran away and changed her name by deed poll.”

 

Harton Begraafplaats (sectie 3)

Bernard George is overleden in 1939 op 44-jarige leeftijd. Zijn vrouw is in 1993 op 95-jarige leeftijd overleden. Beiden liggen begraven op de Harton begraafplaats in Durham, Engeland.

Bernard en Susannah kregen samen 8 kinderen, 6 kleinkinderen en op het moment van het schrijven van deze webpagina (febr. 2015) 1 achterkleinkind van 11 jaar oud. Veel nakomelingen leven nu in Zuid-Afrika.

under. Deze foto werd gemaakt voor zijn “zeemansdossier” dat aanwezig is in de Merchant Navy Seaman records. Bernard heeft volgens deze gegevens gevaren, op verschillende schepen, in de periode van 1919 tot 1929.

 

Genealogische software

door | 18 juni 2022

De afgelopen 25 jaar heb ik diverse software programma’s gebruikt om alle stamboom gegevens te ordenen en te presenteren. Ik blijf altijd nieuwsgierig naar goede software die mij kan helpen met mijn hobby. Ik heb op dit moment, juni 2022, een linux laptop. Ik gebruik daarom ook op dit moment het programma Gramps dat met name voor linux is ontwikkeld.

Ik ben ooit begonnen met het windows programma ‘Oedipus II‘ van Leen lamain.

Na een aantal jaren stapte ik over naar Pro-Gen. Met Pro-Gen heb ik destijds voor het eerst mijn website gevuld. De DOS omgeving van Pro-Gen ging mij steeds meer vervelen. Na wat zoeken kwam Aldfaer op mijn pad.

Aldfaer vind ik nog steeds een prettig programma. Ik liep echter binnen Aldfaer tegen een bekend probleem aan: bronvermeldingen. Dit is heel summier mogelijk en dat was ik op een gegeven moment zat: toen stapte ik over op GensDataPro (GDP).

GDP voelt als een programma voor professionals. Het is ook geen gratis software, wat de andere programma’s wel waren (behalve Pro-Gen). Echt alles kan je er aan informatie instoppen. Op allerlei manieren kun je dingen koppelen. Ik ben hier heel blij mee geweest.

Na mijn overstap naar linux, moest ik ook zoek naar een goed softwareprogramma voor mijn stamboomgegevens. Sterker nog, ik wilde pas geheel overstappen naar linux, nadat ik een goed genealogisch programma gevonden had. Gelukkig is er een dergelijk programma en het heet Gramps. Naast Gramps heb ik wel eens wat geëxpirimenteerd met Ancestor Tree Manager en Ancestris maar ik blijf op dit moment bij Gramps.