In dienst van Napoleon

door | 1 februari 2017

In de periode 1795- 1813 hebben veel Nederlandse mannen dienst gedaan in het leger van Napoleon. In eerste instantie waren dit vrijwilligers, later (na de inlijving van Nederland bij Frankrijk) werd de dienstplicht ingevoerd.

De broers Pieter Serné (1786 – ?) en Arend Serné (1789 – 1872) hebben in het leger van Napoleon gediend. Pieter is waarschijnlijk gesneuveld op het slagveld of overleden tijdens de barre veldtocht naar Rusland. Ook een verre achterneef heeft in het leger van Napoleon gediend. Zijn naam was Jan Wensing (1793 – ?) Ook voor Jan geldt dat hij waarschijnlijk is gesneuveld.

In de Franse archieven, die sinds kort online zijn te raadplegen, heb ik de onderstaande info gevonden.

Jan Wensing (123e Regiment Infanterie van Linie)

Pieter Serné (123e Regiment Infanterie van Linie)

Pieter Serné (125e Regiment Infanterie van Linie)

 

De scans met betrekking tot Arend Serné zijn nog niet beschikbaar.
De onderstaande informatie is wel bekend:

Inschrijving van Arend Serné,
3e Cohorte, stamboeknr. 729

Geregistreerde: Arend Serné
Eenheid: 3e Cohorte
Geboortedatum: 27-12-1789

Geboorteplaats: Haarlem
Stamboeknummer: 729
Vader: Pierre Serné
Moeder: Jeannette Pré
Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs
Inv.nr. SHD: 23Yc71