Stamboom

Inleiding
De stamboom, ook wel genealogie, van de familie Serné is behoorlijk uitgebreid en complex. Er waren lange tijd drie stamboomtakken bekend. Deze drie stamboomtakken hadden de “stamvaders” Johannes, Hendrik en Mattheus. Ik heb vaak gezocht in het Noord-Hollands Archief naar de verschillende manieren om deze drie stamvaders aan elkaar te verbinden, maar helaas zonder resultaat.

FamilySearch
De website FamilySearch heeft de Doop, Trouw en Begraafboeken (DTB boeken) van Haarlem online gezet. Ik kon dus vanuit huis de boeken digitaal doorbladeren. Digitaal of echt papier, onze voorouders hadden in de 17e, 18e en 19e eeuw niet altijd duidelijk leesbare handschriften. Dus dat was uitdaging nummer 1.

Wanneer de handschriften waren ontcijferd moest ik op zoek naar onze “opa’s” en “oma’s”. Voor 1811 hadden we geen burgerlijke stand. De gegevens rond geboorte, trouwen en overlijden werden door de dominee of pastoor bijgehouden in doop, trouw en begraafboeken.

Achternamen werden bijna niet gebruikt. Men gebruikte patroniemen. Bijvoorbeeld vader heette Piet en zijn zoon heette Jan, dan werd de zoon Jan Pietersz genoemd. Dit maakte de zoektocht naar onze voorouders tot een flinke puzzel. Dit was uitdaging nummer 2.

De puzzel ontrafeld
In februari 2014 kreeg ik contact met de heer Alex Langerak. Hij heeft ook als hobby genealogie en heeft in zijn voorouders enkele connecties met de familie Serné. De heer Langerak heeft mij geholpen met het ontrafelen van de 18e eeuwse DTB-puzzel. De oplossing van de puzzel werd o.a. gevonden door het koppelen van verschillende getuigen bij dopen en trouwen en de naamgeving van de kinderen (vernoemen). Hier was ik zelf ook al mee bezig geweest, maar twee weten (of zien) meer dan één.

Vanaf februari 2014 kan ik dus zeggen bijna alle mensen over de hele wereld met de achternaam Serné, Sernee of Serne, afstammen van Mattheus Abrahamsz uit Haarlem.

Uitzondering op de regel
In het Verenigd Koninkrijk kan men zijn of haar achternaam veranderen “by deed poll”. Bernard George Serné heeft begin 20e eeuw zijn achternaam in Saunder veranderd.

Lees hier verder…

Sinds mei 2022 heb ik ook op de website van Geneanet mijn stamboomgegevens gepubliceerd. Deze zijn hier te vinden: https://gw.geneanet.org/msern_w?lp=0