Het Bronzen Kruis

door | 28 april 2020

Het Bronzen Kruis wordt verleend aan hen die “moedig of beleidvol” optraden tegenover de vijand. De onderscheiding kan overigens ook toegekend worden aan Nederlandse burgers en buitenlanders, die aan deze eisen voldoen. De onderscheiding moet dus aan het front of in een of andere wijze “oog in oog met de vijand” worden verdiend. Het Bronzen Kruis werd ingesteld in twee gradaties, met en zonder Eervolle Vermelding.

 

Maarten de Vries (1885 – 1940)
Bij Koninklijk Besluit postuum verleend. Maarten de Vries is op 10 mei 1940 gesneuveld tijdens gevechten bij de Haagse Schouw te leiden. Hij was gehuwd met Sophia Serné. Zij is overleden ten gevolge van het geallieerde bombardement op Amersfoort in 1944.