De Orde van Oranje-Nassau (na 1996)

door | 29 april 2020


De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Alexander Johannes Serné (1925 – 1998)
Alexander Johannes Serné werkte sinds enkele jaren na de tweede wereldoorlog bij verschillende Volkskredietbanken; hij begon in Hilversum en kwam daar weer terug na ook in de Zaanstreek en Haarlem actief te zijn geweest. Volgens de burgemeester was Serné ,,zéér gewaardeerd”. Daarnaast was de Hilversummer echter ook actief in de watersportvereniging en bij de Loosdrechtse recreatieraad. De nieuwe ridder noemde zijn onderscheiding een bijzondere bekroning. Hij kondigde aan de koningin persoonlijk te zullen bedanken voor de medaille. Zijn echtgenote kreeg van de burgemeester de traditionele kristallen vaas met het gemeentewapen. ,,uw man zorgt wel dat er voortdurend bloemen in staan.”

Hendrikus Wilhelmus (Henk) Serné (1941)
Op zaterdag 5 november 2005 is de heer H.W. Serné uit Zevenaar onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Henk Serné ontvangt de onderscheiding vanwege zijn grote verdiensten voor de amateur-muziek in Arnhem en omgeving.

Petra Serné-Ligthart (1964) uit Tuitjenhorn (geboren en getogen Warmenhuizense) brak zondag bij een fietstochtje haar enkel en zat daarom in een rolstoel. ,,Een ongelukkige botsing met mijn man Jan.’’
Sinds 1986 is Petra bestuurslid/vrijwilliger van de EHBO-vereniging Dirkshorn en verzorgde ze van 2003-2013 EHBO-lessen op de basisschool. Sinds 2008 is zij respectievelijk coach, (mede)bestuurslid en arbiter bij volleybalvereniging De Boemel in Tuitjenhorn. Daarnaast is ze sinds 2010 administratief medewerker van de AED-werkgroep Schagen. (bron: Noord-Hollands dagblad, 26 april 2017)

De heer R.P. Serné is al meer dan 20 jaar als vrijwilliger actief op een paar uiteenlopende gebieden zowel in Baarn als internationaal. Vanaf 2005 startte hij naast zijn baan als gezagvoerder bij de KLM, met het organiseren van bouwreizen ter verbetering van de woonomstandigheden in de krottenwijken rondom Kaapstad in Zuid-Afrika en een verwoest dorp in de jungle op Philippijnen dat werd getroffen door een vulkaanuitbarsting.
Naast zijn drukke baan als gezagvoerder en het vrijwilligerswerk voor Habitat for Humanity, zette de heer Serné zich in voor Stichting Rechtswinkel in Baarn en richtte hij de stichting Mzamomhle op.
Deze stichting heeft als missie om goede en veilige kinderopvang te bieden in Zuid-Afrika. Dit maakt het voor ouders mogelijk om te werken, geld te verdienen en een toekomst op te bouwen. Daarnaast biedt goede zorg en scholing kinderen een stevig fundament voor hun eigen bestaan. In de afgelopen jaren heeft de stichting bereikt dat 500 kinderen jaarlijks educatie en verzorging ontvangen in een veilige omgeving, waardoor de gezinnen een regelmatig inkomen kunnen genereren. Hierdoor zijn 50 banen gecreëerd. Er werden 4 prachtige dagverblijven en kleuterscholen gebouwd. Door de inzet van de heer Serné en de goede leidinggevende en sturende capaciteiten durven vele sponsoren uit binnen en buitenland te blijven financieren. Voor de rechtswinkel in Baarn zette de heer Serné zich als bestuurslid in en was hij als jurist invalkracht bij de spreekuren.
De heer Serné is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. (bron: Gemeente Baarn / www.baarn.nl gezien: april 2020))

Mevrouw J. Serné-Jaspers