Yad Vashem

door | 4 mei 2020

Rechtvaardige onder de Volkeren is een uit de Talmoed afkomstige eretitel die door Israël wordt gegeven aan gojim (niet-Joden) die Joden ten tijde van de Holocaust hebben helpen onderduiken, ontkomen en overleven. De toekenning gebeurt door de leiding van Yad Vashem, de plaats waar het Joodse volk de slachtoffers van de door Adolf Hitler georganiseerde massamoord op de Joden herdenkt. Men noemt de titel ook wel Yad Vashem-onderscheiding voor hulp aan Joden of kortweg Yad Vashem. De decorandus ontvangt een medaille en een oorkonde met de vermelding van zijn of haar naam. Verder wordt deze naam in Jeruzalem in een muur gebeiteld, in een park gewijd aan de “Rechtvaardige onder de Volkeren”.

Cato Serné-de Jong (1899 – 1975)
Ruth Nussbaum verhuisde vanuit Duitsland naar Nederland en woonde tijdens de oorlog in Arnhem. Via kennissen in de Sociaal Democratische Partij maakte zij kennis met Cato Serné-de Jong, een weduwe die ook in Arnhem woonde. Vanaf de zomer van 1942 tot de evacuatie van Arnhem in september 1944 kon Ruth zich verbergen op de zolder van Cato. Cato’s zoon was de enige persoon die wist van de verborgen Jood en zijn moeder volledig steunde. Tijdens haar onderduikjaren, zorgde Cato er altijd voor dat Ruth genoeg te eten had. Ze slaagde erin om extra rantsoenbonnen van de ondergrondse te krijgen en kocht ook voedsel op de zwarte markt. Ruth deelde de uitgaven, maar Cato verzekerde de voortvluchtige dat ze zich geen zorgen moest maken als haar geld op was. Cato wilde nooit een woord van dankbaarheid horen. Ze zei altijd: “Je moet helpen waar je kunt.” Cato en Ruth ontwikkelden een zeer warme vriendschap die doorging tot de dood van Cato in 1975.
Op 6 februari 1986 herkende Yad Vashem Cato Serné-de Jong als Righteous Among the Nations.