S.H. Serné – Musicus

door | 8 januari 2011

Samuel Hendrik Serné schreef o.a. de volgende werken:

  1. Tweestemmige Christelijke feestliederen ten dienste van Zondagsscholen, 2 stuk., Amst. 1866;
  2. Tweestemmige liederen voor het Christelijke gezelschap en huisgezin (met P.J. Moeton), 2de stuk, Amst. 1866;
  3. De Christelijke Jongelings-Vereeniging; hare geschiedenis, werkzaamheid en vruchten, vooral met betrekking tot Nederland, Zwolle 1867;
  4. Hosanna, 63 liederen voor drie- en vierstemmig mannenkoor, ten dienste van Jongelings-Vereenigingen en Christelijke zanggezelschappen, Amst. 1870.Verder gaf hij een vertaling van Ashworth’s Zonderlinge verhalen uit het dagelijksch leven, Zwolle 1865, en gaf eenige kaarten uit.[bron: Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden]

 

 

Samuel Hendrik Serné was ook organist van de Waalse kerk te Zwolle.

De Waalse kerk bevat een klein pijporgel. Dit in 1821 door Johan Wilhelm Timpe gebouwde orgel bevond zich aanvankelijk in de St. Dominicuskerk aan de Carolieweg te Groningen. In 1840 werd het door de orgelmaker P. van Oeckelen uit Harendermolen naar Zwolle overgebracht.

Bron: Wikipedia / Zwolle, Mijn stad, nr. 19 Vl-Wi, Uitgeverij Waanders b.v., Zwolle,