Lid van het St. Lucasgilde

door | 19 oktober 2021

Lid van het St. Lucasgilde
Of Adrianus naar school is geweest, is niet bekend. Het is wel waarschijnlijk, want hij kon lezen en schrijven. Adrianus staat vermeld op een ledenlijst van het St. Lukasgilde. In het bijzonder op de ledenlijst van 1788-1798 “Ledenlijst gerangschikt naar straatnaam”. Het St. Lukasgilde was het gilde voor de schilders. De lijst is waarschijnlijk nog enige tijd na 1798 bijgehouden. Adrianus staat als laatst van de 23 personen vermeldt op folio 119: “Kleijne Houdstraat van de Brug tot de Hanegang”. 1

Lid van de Tekenacademie en het Tekencollege
Adrianus was ongeveer vijf jaar, van 1785 tot 1790, lid van de Tekenacademie en vier jaar lid van het Tekencollege, in de periode 1818-1822. De Tekenacademie (1772-1795) en het Tekencollege “Kunstmin en Vlijt”(1796-1826) zijn de voorlopers van het Tekengenootschap “Kunst Zij Ons Doel”. “Kunst Zij Ons Doel”, werd opgericht op 1 september 1821 na afscheiding van “Kunstmin en Vlijt”. Het doel was beoefening der teken- en schilderkunst door het werken naar levend model, het houden van lezingen en kunstbeschouwingen en andere evenementen, zoals tentoonstellingen.

De leden werden onderscheiden in werkende of stemhebbende leden, kunstlievende en ereleden. Als bewijs van lidmaatschap werd een diploma uitgereikt. Tweemaal per jaar werd gewoonlijk een ledenvergadering gehouden. Tweemaal per week werd er een tekenavond gehouden in een zaal van het Waaggebouw. De ene avond werd er naar naakt, de andere avond naar gekleed model getekend. De steller zorgde voor het model en bepaalde de stand. Andere activiteiten waren een jaarlijkse verloting van kunstwerken onder kunstlievende leden, die door het bestuur werden aangekocht uit tentoongestelde werken en voorts jubileumtentoonstellingen ter gelegenheid van gedenkdagen van leden-kunstenaars. 2

In augustus 1789 krijgt Adriaan Serné de vierde prijs Naarstigheid. Deze prijs werd door de Tekenacademie uitgereikt. Adrianus was toen ongeveer 16 jaar oud. 3

1: Bron: Hessel Miedema. De archiefbescheiden van het St. Lukas Gilde 1497-1798(2 delen). Alphen aan den Rijn, 1980.

2:Bron: Noord-Hollands Archief (toegang 3496). Tekengenootschap Kunst Zij Ons Doel (KZOD) te Haarlem, Inleiding bij de toegang.

3: Bron: Algemene konst- en letter-bode, voor meer- en min-geoeffenden, July – December 1789, nummer 60. Geraadpleegd op Delpher op 05-03-2021.