Organist in Bloemendaal (1816-1830)

door | 19 oktober 2021

Naast zijn werk als kunstverlakker was Adrianus ook muzikaal. Hij was namelijk ook organist in de Hervormde kerk te Bloemendaal. In het kerkenraadsverslag van 11 augustus 1816 staat vermeld dat tot organist is aangenomen de heer A. Serné op een jaarlijksch tractement van f.110,-.

Adrianus is 14 jaar organist in Bloemendaal geweest, want in het verslag van de kerkenraadsvergadering van 12 maart 1830 staat:

dat de voorzitter geeft te kennen, dat bij hem ontvangen was een brief van den organist Abraham3 Serné , te kennen gevende dat hij voornemens was uit Haarlem naar Zwol met zijn huisgezin te vertrekken, hij zich uit dien hoofde genoodzaakt zag zich voor den post van organist te bedanken en dat hij derhalve met den laatsten dezer maand Maart zou hebben gedefungeerd (= afgetreden/gestopt). 1, 2

Het kerkorgel van de Hervormde kerk van Bloemendaal
Bron: https://www.orgelsite.nl/bloemendaal-hervormde-kerk/ (gezien 19-10-2021)

1. Bron: Noord-Hollands Archief (toegang 3553). Nederlands-Hervormde Gemeente te Bloemendaal, inv. nr. 2, Kerkenraad, Notulen 1773-1872. pag. 120,169 van 271.

2. Bron: Willem van den Hull. Autobiografie (1778-1854). Raymonde Padmos – Verloren te Hilversum, 1996.
isbn: 90-6550-134-7.

3. Schrijffoutje van de notulist, moet natuurlijk Adrianus zijn…