Familiewapen

Inleiding
Op de pagina over Pieter Julius Serné schrijf ik al iets over het mogelijke familiewapen van de familie Serné. Veel families hebben een familiewapen. Maar niet iedereen met dezelfde achternaam heeft hetzelfde wapen. Er bestaan bijvoorbeeld achttien verschillende wapens die bij de familienaam De Vries horen. Om te weten of je een familiewapen hebt, moet je stamboomonderzoek doen. Pas als je kunt bewijzen dat een bepaald wapen door een voorouder is gebruikt, mag je het zelf ook gebruiken. Pieter Julius maakt deel uit van onze stamboom, maar ik weet nog niet of dat recht geeft op het voeren van zijn (?) wapen.

Centraal Bureau voor Genealogie (Heraldische collectie Muschart)
Het CBG Centrum voor Familiegeschiedenis in Den Haag beheert verschillende collecties. Eén van deze collecties is de Heraldische collectie Muschart. In de eerste helft van de 20e eeuw heeft R.T. Muschart (1873-1955) een aantal archiefdiensten bezocht. Zijn heraldische aantekeningen noteerde hij in cahiers. Die worden bewaard bij het CBG. Muschart heeft ook een aantekening over een familiewapen gemaakt dat hij toeschreef aan ‘Serne’:

Serne (35 j); In zilver een uitgeschulpt zwart kruis; En over alles heen een rood schuinkruis. 17e eeuws wapenboek in de collectie Wassenaar. Rijksarchief, aanwinst 1891, no. 28, XIX b (*). Mogelijk behoort hiertoe P.J. Serne getrouwd met Cornelia Hermina van Balen 14/9/1796 te Amsterdam. /zie bij van Balen (kist) / lelie

Collectie Van Wassenaer van Duvenvoorde
De bronverwijzing van Muschart is aangepast en luidt nu: Nationaal Archief, Den Haag, Familie Van Wassenaer van Duvenvoorde, 1226-1996, nummer toegang 3.20.87, inventarisnummer 3237. 1

Het archiefstuk bestaat uit twee delen. Een klein boekje en een groter boek. In beide boekjes staan alleen maar (mooie) familiewapens en wapens van koningen, graven, hertogen en baronnen vermeld. Het Serne familiewapen staat vermeld op bladzijde 25 in het grote boek en staat dus tussen goed gezelschap.

In het grote wapenboek staat een tekst geschreven die ik nooit kon “vertalen” door het oude handschrift.

Tekst in het wapenboek

Chris van Dijkum heeft via de website stamboomforum.nl een vertaling gemaakt.

Hier sijn gestelt die wapene(n) des bysdoms van Utrecht
in sijn yerste en(de) oude staet sijnre heerlicheyt en(de)
vorstelicke hoecheyt mit sijn seve(n) hoechste
ministrael leenma(n)nen en(de) andere sijne ridderscap
en(de) knapen in sijn gestichte van Utrecht op dese sijde
der Yselen geseten

Chris van Dijkum wees mij ook nog op deze bron: http://archive.org/stream/verzeichnissderh02meye#page/10/mode/2up In deze bron wordt het wapenboek beschreven.

Volgens de aantekeningen in de collectie Muschart, had Pieter Julius een familiewapen. Pieter Julius Serné is een lid van de familie Serné. Zijn enige zoon Gerard Pieter is helaas op jonge leeftijd overleden. Directe nakomelingen zijn er dus niet meer.
In archieven is ook nog nergens gebleken dat hij dit familiewapen ook echt gebruikte. Bijvoorbeeld door het gebruik van lakzegels, met een zegelring. Het zou fantastisch zijn wanneer een dergelijk lakzegel, of ander bewijs, gevonden wordt!

Tot slot een impressie van het familiewapen zoals dat nu zou worden gemaakt. Nogmaals is dit een interpretatie van mijzelf. Het is dus (nog) niet door feitelijke bron-onderbouwing bewezen dat dit “ons” familiewapen is.

1. Meyer, Wilhelm, en Unterrichts-und medizinal-Angelegenheiten Prussia. Ministerium der geistlichen. 1893. Verzeichniss der Handschriften im Preussischen Staate. Berlin.