Familiewapen

Inleiding
Op de pagina over Pieter Julius Serné schrijf ik al iets over het mogelijke familiewapen van de familie Serné. Veel families hebben een familiewapen. Maar niet iedereen met dezelfde achternaam heeft hetzelfde wapen. Er bestaan bijvoorbeeld achttien verschillende wapens die bij de familienaam De Vries horen. Om te weten of je een familiewapen hebt, moet je stamboomonderzoek doen. Pas als je kunt bewijzen dat een bepaald wapen door een voorouder is gebruikt, mag je het zelf ook gebruiken. Pieter Julius maakt deel uit van onze stamboom, maar ik weet nog niet of dat recht geeft op het voeren van zijn (?) wapen.

De feiten op dit moment:

Centraal Bureau voor Genealogie (Heraldische collectie Muschart)
Serne (35 j); In zilver een uitgeschulpt zwart kruis; En over alles heen een rood schuinkruis. 17e eeuws wapenboek in de collectie Wassenaar. Rijksarchief, aanwinst 1891, no. 28, XIX b (*). Mogelijk behoort hiertoe P.J. Serne getrouwd met Cornelia Hermina van Balen 14/9/1796 te Amsterdam. /zie bij van Balen (kist) / lelie /”

Nationaal Archief
De bronverwijzing van Muschart is aangepast en luidt nu: Nationaal Archief, Den Haag, Familie Van Wassenaer van Duvenvoorde, 1226-1996, nummer toegang 3.20.87, inventarisnummer 3237

Ik heb dit stuk in het Nationaal Archief opgezocht en gefotografeerd:

Het archiefstuk bestaat uit twee delen. Een klein boekje en een groter boek. In beide boekjes staan alleen maar (mooie) familiewapens en wapens van koningen, graven, hertogen en baronnen vermeld.

Het Serne familiewapen staat vermeld op bladzijde 25 in het grote boek en staat dus tussen goed gezelschap.

    

 

 

 

 

In het grote wapenboek staat een tekst geschreven die ik nooit kon “vertalen” door het oude handschrift. Chris van Dijkum heeft via de website stamboomforum.nl een vertaling gemaakt.

Tekst in het wapenboek

 

De vertaling door Chris van Dijkum

1. Hier sijn gestelt die wapene(n) des bysdoms van Utrecht
2. in sijn yerste en(de) oude staet sijnre heerlicheyt en(de)
3. vorstelicke hoecheyt mit sijn seve(n) hoechste
4. ministrael leenma(n)nen en(de) andere sijne ridderscap
5. en(de) knapen in sijn gestichte van Utrecht op dese sijde
6. der Yselen geseten

Chris van Dijkum wees mij ook nog op deze bron: http://archive.org/stream/verzeichnissderh02meye#page/10/mode/2up In deze bron wordt het wapenboek beschreven.

Onderzoeksvragen:

  1. Het wapenboek verwijst expliciet naar een bron. Waar heeft de tekenaar van het wapenboek het origineel gezien?
  2. Bestaat er een lakzegel met dit wapen erop? (bestaat de zegelring nog?)
  3. Was Pieter Julius Serné inderdaad de drager/gebruiker van dit familiewapen?

Tot slot een impressie van het familiewapen zoals dat nu zou worden gemaakt. Nogmaals is dit een interpretatie van mijzelf. Het is dus (nog) niet door feitelijke bron-onderbouwing bewezen dat dit “ons” familiewapen is.