Ex Libris

Deze ex libris stelt voor de molen “De Adriaan” te Haarlem. De ex libris is getekend door Pieter Frederik Serné en hij is opgedragen aan zijn zoon Johan Pieter Serné, roepnaam Hans.
[bron: J.P. Serné, 22 oktober 2004]

In het boek getiteld: “Hoe groen was mijn dal”, geschreven door Richard Llewellyn, uitgeverij Elsevier, Amsterdam – Brussel, 1947, vertaald door Joh. de Moleneaar, vijfde druk, was voorin de ex libris van H. Serné opgeplakt.
[bron: Nick Posthumus]

website Molen de Adriaan