Plechtigheid in het Kenaupark

Plechtigheid in het Kenaupark

Bron: Haarlem’s Dagblad 1 augustus 1945

 

Enkele maanden na de bevrijding was er, op 31 juli 1945, een plechtigheid in het Kenaupark in Haarlem. Er werd een bevrijdingsboom geplant. Bovenstaande krantenartikel beschrijft deze bijeenkomst. Bijzonder is, dat Bernardus M. Serné (notaris én erevoorzitter) deze bevrijdingsboom heeft geplant en hem daarna aan de burgemeester van Haarlem heeft overgedragen.

Bron: https://www.tracesofwar.nl/sights/88224/Monument-Bevrijding-5-Mei-1945-Haarlem.htm (gezien op 12-05-2019)

In het Kenaupark in Haarlem is een monument geplaatst in herinnering aan de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Het monument is een grote zwerfkei. Tekst op de zwerfkei:

5 MEI 1945
BEVRIJDING

BOOMPLANTING
STATIONSKWARTIER

Ik vermoed dat deze kei is geplaatst op de plek waar in 1945 de bevrijdingsboom is geplant (maar weet dit niet 100% zeker).

Bron: https://www.tracesofwar.nl/sights/88224/Monument-Bevrijding-5-Mei-1945-Haarlem.htm (gezien 12-05-2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernardus M. Serné (1883 – 1962)

notaris B.M. Serné (1883 - 1962)

notaris B.M. Serné
(1883 – 1962)

Bernardus Martinus Serné is geboren op 10-11-1883 in Haarlem, zoon van Abraham Serné en Johanna Anna Serné. Zijn beroep was notaris in Haarlem. Bernardus is overleden op 09-02-1962 in Bloemendaal, 78 jaar oud. Bernardus trouwde, 38 jaar oud, op 17-10-1922 in Haarlem met Elisabeth Jacoba de Vries, 22 jaar oud. Elisabeth is geboren op 02-05-1900 in Haarlem. Elisabeth is overleden op 01-02-1989 in Bloemendaal, 88 jaar oud. Ze kregen samen geen kinderen. Notaris Serné was vanuit zijn ambt bij veel (sport) activiteiten rondom Haarlem betrokken. Ik zal hieronder enkele bijzonderheden over hem vermelden die ik heb kunnen vinden, of die anderen mij toestuurden.

 

 

 

Bernardus Serné bezocht de lagere school en de HBS te Haarlem. Zij opleiding tot kandidaat-notaris genoot hij voor het 1ste en 2de gedeelte bij notaris Miseroy, terwijl hij voor het laatste gedeelte van zijn studie bij notaris Bonga werkte, eveneens te Amsterdam. Op 4 november 1904 slaagde Serné voor zijn kandidaatsexamen. Als kandidaat-notaris werkte hij eerst 9 maanden bij notaris Beets en daarna gedurende 18 jaar bij notaris Koolhoven. In dit tijdvak was hij 17 jaar secretaris van de Sociëteit ver. te Haarlem. Op 21 juli 1923 werd hij benoemd tot notaris te Haarlem, waar hij inmiddels gekozen is tot bestuurslid der Broederschap van Notarissen in Nederland, afdeling Haarlem. Hij is op 9 februari 1962 te Bloemendaal overleden. [bron: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld Nederlanders en hun werk; Dr. N. Japikse; Amsterdam; 1938]

Sociëteit ‘Vereeniging’

20140207_173032

bron: Ton Serné (febr. 2014)

 

Receptie op 17 mei 1931 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Sociëteit 'Vereeniging' (1856-1931)

Receptie op 17 mei 1931 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan
van Sociëteit ‘Vereeniging’ (1856-1931)
bron: Noord-Hollands Archief (fotonummer NL-HlmNHA_Hrlm_00448)

Receptie op 17 mei 1931 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Sociëteit ‘Vereeniging’ (1856-1931). De bestuursleden J.Timmer, voorzitter, B.Serné, secretaris, M.Loosjes, penningmeester, W.Wijsmuller, B. Wagenaar Reitziger. W.P.Vis en A. van Eldrik. Bernardus Serné zit op de voorste rij (tweede van links)

Cricket
Na de oprichting van HFC Haarlem in 1889 werd er door de voetballers in clubverband, tot 1894, cricket gespeeld. In 1910 wordt, als afsplitsing van de Football Club Haarlem, de Cricket Club Haarlem opgericht en daarmee begint de historie van de huidige Cricket Club Bloemendaal. B.M. Serné is (samen met H.A. Healey, , H. Kruseman, J.D. Bijleveld en A.A. van den Berg) één van de vijf initiatiefnemers voor de uitnodiging tot bijwoning van een vergadering op 5 maart 1910 in café Neuf, Groote Houtstraat 176 te Haarlem, ter oprichting van een cricketclub.

Zie ook de pagina over de bevrijdingsboom in het Kenaupark.

 

 

Bernardus Serné (1847 – 1909)

Portret voor het Gereformeerd weeshuis op het Groot Heiligland (1901)
Bron: Noord-Hollands Archief

Bernardus Serné is geboren op 18-02-1847 in Haarlem, zoon van Bernardus Serné en Jenneke Riesseler. Beroep: onderwijzer. Bernardus is overleden op 26-07-1909 in Haarlem, 62 jaar oud. Bernardus:

(1) trouwde, 33 jaar oud, op 25-08-1880 in ’s-Gravenhage met Maria Margaretha Jeannette Koentz, 28 jaar oud. Maria is geboren op 07-09-1851 in ’s-Gravenhage. Maria is overleden op 26-04-1889 in Haarlem, 37 jaar oud.

(2) trouwde, 42 jaar oud, op 27-12-1889 in Schagen met Marijtje Denijs, 35 jaar oud. Marijtje is geboren op 05-09-1854 in Schagen. Beroep: (hoofd)onderwijzeres. Marijtje is overleden op 02-04-1931 in Haarlem, 76 jaar oud.

In stukken van de Tweede Kamer wordt van 1890 tot 1911 Bernardus Serné diverse malen genoemd. In het bijzonder in de begrotingen van het Departement van Binnenlandsche Zaken. Bernardus wordt als regent genoemd van het Gereformeerd weeshuis aan het Klein Heiligland te Haarlem. Ook het aantal kinderen werd in deze stukken genoemd. Het varieerden van 35 (in 1895) tot 57 (in 1907) kinderen.

Na zijn overlijden in 1909 kreeg zijn weduwe M. Denijs een pensioen van fl. 665,- per jaar. Dit wordt vermeld in de begroting van 1910-1911.