Gerard Pieter Serné (1785 – 1808)

Pieter en Cornelia hadden, voor zover nu bekend, twee kinderen. Eén kind werd levenloos geboren en één kind werd volwassen, maar overleed jong. Hij heette Gerard Pieter Serné. Gerard Pieter is slechts 22 jaar geworden.  Hij is vanaf mei 1808 tot aan zijn dood, net als zijn vader Pieter Julius, nog kort lid geweest van het Felix Meritis genootschap.

Ik heb het een en ander kunnen vinden in de archieven en op internet. Hieronder volgt een overzicht:

Zijn doop
Gerard Pieter is gedoopt op zondag 30 oktober 1785 in de Hervormde Oude Kerk te Amsterdam, door pastor Dirk Semeins van Binnevest. Doopgetuige was Gerard Wolpherdus van Balen, de oom van Gerard Pieter.

bron: Gemeentearchief Amsterdam
(Toegangsnr 31.431.1-216)

Doopgetuige
Op 24 juli 1808 wordt Anna Maria Christina Middelkoop gedoopt, in de Hervormde Nieuwe Kerk in Amsterdam. Haar ouders zijn Bastiaan Joannes Middelkoop en Trijntje van der Kamp. Gerard Pieter is doopgetuige bij deze doop, samen met Christina Middelkoop.

bron: Gemeentearchief Amsterdam
(Toegangsnr 62.106.10-.51)

Zijn overlijden
Van het overlijden van Gerard Pieter Serné is in twee bronnen iets teruggevonden. Zijn overlijden staat vermeld in de Amsterdamsche Mercurius. Hieruit valt tevens op te maken dat hij in de Zuiderkerk te Amsterdam is begraven. Na zijn overlijden doet notaris Chaufepié, in 1828 (dus 20 jaar na zijn dood!) een oproep in de krant op zoek naar nabestaanden.

Voorblad Amsterdamsche Mercurius, Hoofdstuk betreffende de overledenen

Hier wordt Gerard Pieter vermeld

Begrafenis van Gerard Pieter
In de begraafboeken van de Zuiderkerk te Amsterdam staat inderdaad de begrafenis van Gerard Pieter vermeld. Hij is links midden (graf nr. 20) in de kerk begraven.

bron: Stadsarchief Amsterdam (Toegangsnr 378.ZK – Inventarisnr 63 – afb 20 van 26)

krantenknipsel uit 1828; bron: CBG te ‘s-Gravenhage

Het doodgeboren broertje/zusje van Gerard.
Begraafboek Zuiderkerk (januari 1783); bron: GA Amsterdam

Felix Meritis

Op 31 oktober en 1 november 1788 werd het nieuwe gebouw van Felix Meritis aan de Keizersgracht ingewijd. Twaalf jaar later kreeg Adriaan de Lelie de opdracht voor een schilderij waarin deze gebeurtenis werd vastgelegd. In de ovale Muziekzaal spreekt Jan Hendrik van Swinden, hoogleraar in de wijsbegeerte, wis-, natuur- en sterrenkunde aan het Athenaeum Illustre, tot de leden van de Maatschappij. Velen van hen zijn in het schilderij geportretteerd. Het orkest op de achtergrond bracht tijdens de plechtigheid muziek ten gehore die speciaal voor de gelegenheid was geschreven. De componist, Joseph Schmidt, is te zien rechts naast de spreker. Hij houdt zijn muziek opgerold in de hand. De Lelie schilderde zijn zelfportret schuin boven het hoofd van Van Swinden.

Op het schilderij staan vermeld: Jan Hendrik van Swinden, J. Schmidt, C.E. Weits, J. Pietersse, Dr. Bleecker, F.L. Woldorff, Cornelis Sebille Roos, J. Lugt Dirksz., J.M. Verhoesen, J.G. Fauvarcq, J. Swart, T.I. Weddik, P. Kerkhoven, J. Kuyper, H. Heeremiet, A. Strokkel, H. Aeneae, A. Bonn, E.M. Engelberts, Hendrik Constantijn Cras, D.C. Jamin, R.W. Linde van Dijk, H. Steenbergen, C. Leer, S.D. Cartier, A.C.H. Kaempff, P.S. Serné, J. Kuyper, J.R. Rigail, B. Weddik Wendel, J. Moll jr., J. Lublink de Jonge, A. de Haas, L. Tersteeg, P.H. van Swinden, J.T.N. Fauvarcq, J.S. Hoyman, Ph. Taddel, Jan Anthonie van Hemert, J. Ruloffs, Adriaan de Lelie, J.C. de Haen
bron: Amsterdams Historisch Museum

De zwart-wit foto kreeg ik via Peter Serné uit Amsterdam toegestuurd. De kleurenfoto van het schilderij vond op de website van het Amsterdams Historisch Museum (www.ahm.nl).

Portret van P.J. Serné
Op de contour-schets van dit schilderij (zie verder op deze pagina) staan de namen van de meeste afgebeelde personen aangegeven. De tweede persoon rechts van de spreker (J.H. van Swinden) is P.S. Serné afgebeeld. Het blijkt dat hier door de tekenaar van de contourschets een foutje is gemaakt. De naam van de afgebeelde persoon is niet P.S, maar P.J. Serné.

Tijdens mijn bezoek aan het gemeentearchief van Amsterdam ontdekte ik in de archiefstukken van het Genootschap felix Meritis een ledenlijst met zijn naam. Pieter Julius Serné was van 1782 tot 1795 lid van het genootschap Felix Meritis te Amsterdam. Van 1784 tot 1787 was hij één van de directeuren van het departement muzyk.

Het genootschap Felix Meritis was in 1776 opgericht en had als doel het aanwakkeren van de belangstelling van de burgerij in- en vermeerdering van de kennis van kunsten en wetenschappen; het was in zijn tijd een progressieve instelling.
De teloorgang van Felix begon eind-19de eeuw met de vestiging van een drukkerij in het gebouw. In 1932 werd het gebouw door brand zwaar geteisterd. Na de Tweede Wereldoorlog werd Felix het hoofdkwartier van de Communistische Partij van Nederland (CPN) en werd de partijkrant De Waarheid er gedrukt.
bron: Bureau Monumentenzorg Amsterdam

Houten Naamlijst. Serné is geschreven als Perné…Houten naamlijst

 

Houten naamlijst; bovenstuk halfrond met opschrift: NAAMLIJST DER HEEREN COMMISSARISSEN EN DIRECTEUREN. VAN ‘T DEPARTEMENT MUZYK; twee stroken waar wit geverfde houten naambordjes van bovenaf ingeschoven kunnen worden, links commissarissenlijst rechts directeurenlijst; in beide schachten dertig bordjes, drieëndertig met naam; bij namen jaartallen tussen eind achttiende begin negentiende eeuw en begin negentiende eeuw; in ronddeel drie namen, houten plaatje tegen bordjes met vier beweegbare houten palletjes.
[bron: https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/NG-NM-8935]