Plechtigheid in het Kenaupark

Plechtigheid in het Kenaupark

Bron: Haarlem’s Dagblad 1 augustus 1945

 

Enkele maanden na de bevrijding was er, op 31 juli 1945, een plechtigheid in het Kenaupark in Haarlem. Er werd een bevrijdingsboom geplant. Bovenstaande krantenartikel beschrijft deze bijeenkomst. Bijzonder is, dat Bernardus M. Serné (notaris én erevoorzitter) deze bevrijdingsboom heeft geplant en hem daarna aan de burgemeester van Haarlem heeft overgedragen.

Bron: https://www.tracesofwar.nl/sights/88224/Monument-Bevrijding-5-Mei-1945-Haarlem.htm (gezien op 12-05-2019)

In het Kenaupark in Haarlem is een monument geplaatst in herinnering aan de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Het monument is een grote zwerfkei. Tekst op de zwerfkei:

5 MEI 1945
BEVRIJDING

BOOMPLANTING
STATIONSKWARTIER

Ik vermoed dat deze kei is geplaatst op de plek waar in 1945 de bevrijdingsboom is geplant (maar weet dit niet 100% zeker).

Bron: https://www.tracesofwar.nl/sights/88224/Monument-Bevrijding-5-Mei-1945-Haarlem.htm (gezien 12-05-2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martijntje Sernee (1735)

Op 19 oktober 1735 legt Martijntje Sernee, met enkele anderen, bij notaris mr. Casparus Noppen een verklaring af, inzake mishandeling door én dronkenschap van Hermanus Abrahams Seebout.

Wat ik uit de stukken lees (en begrijp, want het is in oud Nederlands handschrift geschreven). Probeerde onder andere Martijntje, met enkele anderen, de vrouw van Hermanus Abrahams Seebout te helpen. Zij werd door haar dronken man in huis aangevallen.

Onder de verklaring staat van iedereen hun handtekening, of een kruisje wanneer ze niet konden schrijven. Martijntje kon haar eigen naam (een beetje) schrijven. Zie onderstaande afbeelding.
Het is het bij mij oudst bekende archiefstuk waarin een familielid zelf de achternaam Sernee opschrijft. Ondanks dat dit nauwelijks herkenbaar is….

Handtekening van Martijntje Sernee (19 oktober 1735)

Martijntje was de dochter van Adriaen Mattheus en Belitje Hendriks. Zij werd 27 juli 1672 in Haarlem gedoopt. Ze trouwde met Pieter Pieters. Samen kregen ze 7 kinderen. Op het moment van de bovengenoemde verklaring was haar man al overleden (want ze wordt weduwe van Pieter Pieters genoemd). Ze was toen ongeveer 62 jaar oud.

Via deze link is de verklaring in zijn geheel online bij het Noord-Hollands Archief te lezen (vanaf scan 578): Link naar de verklaring van Martijntje

bron: Noord-Hollands Archief, Oud Notarieel Archief Haarlem, inv. nr 1617, notaris Casparus Noppen, 990: 1 januari 1735-28 december 1735, vanaf scan 578

 

Bernardus M. Serné (1883 – 1962)

notaris B.M. Serné (1883 - 1962)

notaris B.M. Serné
(1883 – 1962)

Bernardus Martinus Serné is geboren op 10-11-1883 in Haarlem, zoon van Abraham Serné en Johanna Anna Serné. Zijn beroep was notaris in Haarlem. Bernardus is overleden op 09-02-1962 in Bloemendaal, 78 jaar oud. Bernardus trouwde, 38 jaar oud, op 17-10-1922 in Haarlem met Elisabeth Jacoba de Vries, 22 jaar oud. Elisabeth is geboren op 02-05-1900 in Haarlem. Elisabeth is overleden op 01-02-1989 in Bloemendaal, 88 jaar oud. Ze kregen samen geen kinderen. Notaris Serné was vanuit zijn ambt bij veel (sport) activiteiten rondom Haarlem betrokken. Ik zal hieronder enkele bijzonderheden over hem vermelden die ik heb kunnen vinden, of die anderen mij toestuurden.

 

 

 

Bernardus Serné bezocht de lagere school en de HBS te Haarlem. Zij opleiding tot kandidaat-notaris genoot hij voor het 1ste en 2de gedeelte bij notaris Miseroy, terwijl hij voor het laatste gedeelte van zijn studie bij notaris Bonga werkte, eveneens te Amsterdam. Op 4 november 1904 slaagde Serné voor zijn kandidaatsexamen. Als kandidaat-notaris werkte hij eerst 9 maanden bij notaris Beets en daarna gedurende 18 jaar bij notaris Koolhoven. In dit tijdvak was hij 17 jaar secretaris van de Sociëteit ver. te Haarlem. Op 21 juli 1923 werd hij benoemd tot notaris te Haarlem, waar hij inmiddels gekozen is tot bestuurslid der Broederschap van Notarissen in Nederland, afdeling Haarlem. Hij is op 9 februari 1962 te Bloemendaal overleden. [bron: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld Nederlanders en hun werk; Dr. N. Japikse; Amsterdam; 1938]

Sociëteit ‘Vereeniging’

20140207_173032

bron: Ton Serné (febr. 2014)

 

Receptie op 17 mei 1931 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Sociëteit 'Vereeniging' (1856-1931)

Receptie op 17 mei 1931 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan
van Sociëteit ‘Vereeniging’ (1856-1931)
bron: Noord-Hollands Archief (fotonummer NL-HlmNHA_Hrlm_00448)

Receptie op 17 mei 1931 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Sociëteit ‘Vereeniging’ (1856-1931). De bestuursleden J.Timmer, voorzitter, B.Serné, secretaris, M.Loosjes, penningmeester, W.Wijsmuller, B. Wagenaar Reitziger. W.P.Vis en A. van Eldrik. Bernardus Serné zit op de voorste rij (tweede van links)

Cricket
Na de oprichting van HFC Haarlem in 1889 werd er door de voetballers in clubverband, tot 1894, cricket gespeeld. In 1910 wordt, als afsplitsing van de Football Club Haarlem, de Cricket Club Haarlem opgericht en daarmee begint de historie van de huidige Cricket Club Bloemendaal. B.M. Serné is (samen met H.A. Healey, , H. Kruseman, J.D. Bijleveld en A.A. van den Berg) één van de vijf initiatiefnemers voor de uitnodiging tot bijwoning van een vergadering op 5 maart 1910 in café Neuf, Groote Houtstraat 176 te Haarlem, ter oprichting van een cricketclub.

Zie ook de pagina over de bevrijdingsboom in het Kenaupark.