Lexicon / Immerzeel jr

Lexicon - Immerzeel

De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters; J. Immerzeel jr, Amsterdam 1842

Lexicon / Christiaan Kramm

Christiaan Kramm – Lexicon

De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters: van den vroegsten tot op onzen tijd: door Christiaan Kramm, Amsterdam, 1861

Lexicon / Eynden & Van der Willigen

Eynden/Van der Willigen 1816-1840; Roeland van Eynden en Adriaan van der Willigen, Geschiedenis der vaderlandsche schilderkunst, sedert de helft der XVIII eeuw, deel 3 (Haarlem, uitgever wed. A. Loosjes Pz., 1840)