Lexicon / Eynden & Van der Willigen

door | 16 januari 2011

Eynden/Van der Willigen 1816-1840; Roeland van Eynden en Adriaan van der Willigen, Geschiedenis der vaderlandsche schilderkunst, sedert de helft der XVIII eeuw, deel 3 (Haarlem, uitgever wed. A. Loosjes Pz., 1840)