Samuel Hendrik Serné (1826 – 1879)

door | 7 januari 2011

Samuel Hendrik Serné (1826-1879)

Samuel Hendrik Serné was de zoon van de kunstschilder Adrianus. Samuel was een veelzijdig en bovenal een zeer godsdienstig man. Hij was boekhouder bij het kassierskantoor Doijer & Kalff te Zwolle. Tevens was hij organist van de Waalse kerk te Zwolle.

Hij was oprichter en ere-voorzitter van de Christelijke Jongelingsvereniging. Eveneens was hij oprichter en penningmeester van de Vereeniging voor Christelijke Belangen.

 

“Vanaf ongeveer 1850 ontstonden in Nederland jongelingsverenigingen, als vrucht van het Réveil. Zang stond bij de jongelingsverenigingen hoog in aanzien. Zingen stichtte, bracht gezelligheid en hielp bij het ontwikkelen van het schoonheidsgevoel. De Zwolse voorzitter van een jongelingsvereniging, S.H. Serné schreef artikelen over het zingen en gaf ook een aantal meerstemmige liedbundels uit. Van veel koren uit het eind van de negentiende eeuw weten we, dat ze zijn ontstaan op initiatief van de jongelingsvereniging.
[bron: Martien Paats in Vocaal januari/februari 2003, fragment uit ” De muze der muziek heeft haar intocht gedaan…”]

Samuel Hendrik is overleden in het huis van J.J. Brandt. Brandt was tevens de executeur testamentair. Samuel Hendrik overleed aan een slepende ziekte.