Lexicon / Christiaan Kramm

Christiaan Kramm – Lexicon

De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters: van den vroegsten tot op onzen tijd: door Christiaan Kramm, Amsterdam, 1861