St. Bavokerk in Haarlem

door | 6 juli 2019

In de Grote -of St. Bavokerk in Haarlem hangen verschillende lijsten met namen van notabelen en ambtsdragers van de Nederlands Hervormde kerk van Haarlem. Op deze namenlijsten staan ook enkele familieleden vermeld.

College van Notabelen:
(het college van notabelen is belast met de benoeming van kerkvoogden)
B. Serné jr (aan 1918 – af 1921)

College van Collectanten:
B.J. Serné (1904)
mej. Elisabeth Serné (1918)

Diaken:
B. Serné (aan 2/8/1902, af 1/5/1923)
Bernardus Serné (1875-1949), was zelfs ere-diaken van de Ned. Hervormde kerk.

 

Bron: Haarlems Dagblad (8 februari 1949)

Grote of Sint Bavokerk in Haarlem

De Grote of St. Bavokerk is een prachtige eeuwenoude kerk in het centrum van Haarlem. De oudste delen van deze kerk stammen uit de 14e eeuw. De vloer van de kerk bestaat uit circa 1500 grafzerken. Tot 1578 was ‘de Bavo’ een Rooms Katholieke kerk, daarna werd het een protestantse (Hervormde) kerk. In 1738 werd het beroemde Müllerorgel gebouwd. Op dit orgel heeft de jonge Mozart nog gespeeld in 1766.

Het Müllerorgel in de Grote of St. Bavokerk in HaarlemInterieur van de Grote of St. Bavokerk in Haarlem