Het Metalen Kruis (1830-1831)

door | 28 april 2020
Metalen Kruis 1830-1831
(voorzijde)
Metalen Kruis 1831-1831
(achterzijde)
Het Metalen Kruis 1830-1831 is een Nederlandse onderscheiding en ereteken dat in 1831 werd toegekend aan zij die aan de Tiendaagse Veldtocht hadden deelgenomen. Het werd ingesteld door Koning Willem I bij Koninklijk Besluit no. 70 van 12 september 1831 en uitgereikt aan allen die in het leger of de Koninklijke Marine aan de krijgsverrichtingen in de jaren 1830 en 1831 hebben deelgenomen. Het Metalen Kruis staat ook wel bekend als het Hasseltkruis. Het brons voor het kruis was afkomstig van enkele kanonnen die buit waren gemaakt tijdens de Slag om Hasselt, een Nederlandse overwinning op 8 augustus 1831.


Hendrik Serné (1810 – 1831)
Hendrik Serné heeft deelgenomen aan de Tiendaagse Veldtocht in België in 1831. Bij Beckevoort raakte hij gewond door een geweerkogel in de rechter bil. Op 5 april 1832 ontving Hendrik vanwege zijn deelname aan deze veldtocht het Metalen Kruis. Hendrik heeft deze onderscheiding postuum ontvangen. Op 24 augustus 1831 is hij overleden in het gasthuis (ziekenhuis) van Diest.

 

Carl Christiaan Abée (ca. 1780 – 1834)
Christiaan Abée was een echte beroepsmilitair. Hij werd geboren in Kassel (Duitsland) rond 1780 en kwam als militair al op jonge leeftijd naar Nederland. Bij zijn huwelijk met Catharina Serné noemde hij zich nog Carl Christiaan, maar in de militaire stamboeken staat hij bekend als Christiaan Abée. Christiaan heeft een indrukwekkende staat van dienst. Hij begon zijn militaire loopbaan in 1797 als 17-jarige jongen als dragonder bij het Regiment Hessen. Na een paar jaar is hij overgegegaan naar het Regiment Waldeck. Beide regimenten waren een onderdeel van het Staatse Leger. In de Franse Tijd werd Christiaan ingedeeld bij de Gendarmes d’Elite in Parijs. In 1812, werd hij weer ingedeeld bij de Hollandse Gendarmes. Na de Gendarmes, en dus ook de Franse Tijd, kwam hij via de Dragonders bij de Koninklijke Marechausee terecht. Deze waren gelegerd in de vesting Bergen op Zoom op de gens van de Provincie Noord Brabant. Christaan raakt bij de Slag bij Ulm (1805) gewond aan zijn linker hand, door twee bajonetsteken en een sabelhouw op zijn hoofd. In 1813 raakte Christaan gewond aan zijn linkerschouder door een lanssteek bij zware gevechten rond de stad Arnhem tussen de Franse bezettingsmacht en Pruisische troepen, ondersteund door Russische Kozakken. Tijdens zijn loopbaan werd hij drie maal onderscheiden. Twee keer na Trouwe Dienst (12 en 24 jaren, de Bronzen en Zilveren Medaille) en in 1832 met het Metalen kruis vanwege zijn inzet bij de 10 Daagse Veldtocht. Na vele veldslagen door heel Europa, en in een periode dat Nederland veranderde van een republiek naar een koninkrijk, overleed Christiaan 14 april 1838 op 57-jarige leeftijd in Dordrecht.