Cornelia Hermina van Balen (1750- 1805)

door | 9 januari 2011


Doop van Cornelia, 8 november 1750 te Den Haag

Cornelia is de echtgenote van Pieter Julius. Zij is gedoopt op 8 november 1750 te ‘s-Gravenhage door ds Munnekemolen. Cornelia komt uit een bijzonder gezin. Haar vader was Pieter Gerard van Balen (1726 – 1779), haar moeder heette Johanna Maria Blanken (1722 – 1777). Cornelia had drie broers. Haar vader is overleden in het huis van Pieter en Cornelia. In de begraafboeken van de Zuiderkerk te Amsterdam staat vermeld:

Pieter Gerard van Balen ten huyse van desselfs behuwd zoon Pieter Julius Serné op de Vijselgracht over de stats (steen) werf, Kerk graf L H No Muur 15, Jan Baars.

Pieter Gerard was boekdrukker/uitgever van diverse drukwerken. In 1758 moest hij zich voor de magistraat van Den Haag verantwoorden voor het uitgeven van het boekje genaamd “Schuitepraetje”. Bij dat verhoor werd hij burger en schutter van de stad ‘s-Gravenhage genoemd.

 

 

 

 

De drie broers van Cornelia waren:

 1. Gerard Wolpherdus van Balen. Hij werd ongeveer 48 jaar oud en was getuige bij de doop van de zoon van Cornelia en Pieter Julius, Gerard Pieter Serné.
 2. Everhardus Adrianus van Balen. Hij werd ongeveer 46 jaar oud. Hij overleed in Paramaribo, Suriname.
  Amsterdamse Courant, 26-04-1800

  Amsterdamse Courant, 26-04-1800

 3. Bernardus Arnoldus van Balen. Geboren te Den Haag, overleden op 19 mei 1829 (74 j.) te Purmerend, was gehuwd met Johanna Christina Plemper (overl. Purmerend 21 juli 1798). Hij was gedurende 7 1/2 jaar apotheker te Leiden, daarna 2 jaar te Utrecht en ten slotte te Purmerend. Hij deed in 1784 examen. In 1813 was hij Adjunct-Maire, later Wethouder in Purmerend. [bron: http://home.hetnet.nl/~jvkuler/apothekers.htm]. Bernardus en Johanna zijn de stamouders van de familie Plemper van Balen. Bernardus Arnoldus wordt op 24 mei 1788 door Prins Willem (V) van Oranje benoemd tot luitenant van de schutterij van de stad Purmerend. [bron: No. 1946. Publicatie behelzende Reglement voor de Krygsraad en Schutterye der Stad Purmerende. In dato den 24 May 1788].
  Opregte Haarlemsche Courant, 23-05-1829

  Opregte Haarlemsche Courant, 23-05-1829

Erfgename
Wendelina Maria Resler, weduwe van ds Arnoldus Gasparus Blanken, benoemd onder andere haar nicht Cornelia Hermiena van Baalen, gehuwd met Pieter Julius Serne, wonend te Amsterdam (abusief Utrecht), tot erfgename. [bron: Streekarchief Rijnland. Toegang notariële archieven Woerden 1580-1825 (W054), Datum: 02-06-1784, Inventarisnummer: 8689, Bladzijde: 16]

Overlijden
Op 5 maart 1805 laat zoon Gerard Pieter een overlijdensadvertentie in de krant plaatsen.

Amsterdamse Courant, 05-03-1805

Amsterdamse Courant, 05-03-1805