Zweedse brieven

Als kooplieden van de firma Serné & Comp. voerden Pieter Julius Serné en Eric Axel Liedbeck correspondentie met diverse klanten. Eén van de personen waarmee zij handelden was Petter Claessen. Op de website van het Finse Nationale Archief vond ik gescande brieven van Pieter Julius en Eric Axel aan deze heer Claessen.

Er was echter een klein probleem. Pieter Julius had in Zweden gewoond, en kon dus in het Zweeds schrijven. Ik had een Zweedstalige, handgeschreven brief van Pieter Julius Serné waar ik geen letter van begreep.
Ik wist dat er in onze familielid is, die een Zweedse cursus volgt. Zij (José Serné) heeft geprobeerd om de brieven te ontcijferen, maar het oud-Zweeds is best ingewikkeld. Via een internetforum kreeg ik contact met een Zweedse dame, Anneli Isaksson, die nu in Alkmaar woont. Zij heeft voor mij de brieven vertaald. Eerst heeft ze het handgeschreven Zweeds ontcijferd en daarna het Zweeds in het Nederlands.

Brief d.d 3 november 1776 van Pieter Julius Serné aan Petter Claesson

Kirjeet_133

Brief van Pieter Julius Serné aan Petter Claessen (1776)

Zweedse vertaling

Herr Petter Claesson Amsterdam d. 3 Novbr 1776

Högtärade Herre och wän
Jämte min hörsamma tacksägelse afläg-
gande för den mig beviste wänskaps prof
under Ers senast wistande härstedes;
tager jag friheten, än widare inesluta
mig uti Ers benägna åtanke, och längtan
ändeligen få weta hure afsättningen
warit på Satinerne och Camlotterne, samt
beder om Ers skulle finna sig animerat
at ordonera åter något, ju för ju heldre
mig så dant upgifwa, till at om deras
tilwärkande uti fabriquen kunna
giöra tidig anstalt, på det samma
må wara färdiga enär Ere
håls behagar, antingen at taga
dem med sig från Sundet eller
härifrån. I afbidan af Eres
angenäma swar framlefwer med
al högacktning      Er herres
Hörsammaste Tjenare

Petter Julius Serné

Nederlandse vertaling

Heer Petter Claesson Amsterdam de 3 November 1776

Hoogeerde Heer en vriend
Bij mijn gehoorzaamste dankbaarheid aflegging
voor die mij aangetoonde vriendschaps proef
onder Uw laatste bezoek hier;
neem ik de vrijheid, om verder mij in te sluiten
in uw welwillende gedachte, en verlangen
eindelijk om te weten hoe de afzetting
op het Satijn en de Camelotten zijn geweest, en
vraagt U of U zouden zich voor voelen
om opnieuw iets te bestellen, hoe eerder hoe liever
mij zoiets op te geven, om het
produceren in de fabriek tijdig
te kunnen beginnen, om het zelfde
af te kunnen hebben wanneer U
…… wilt, om mee te nemen vanuit het Sont of
hier vandaan. In afwachting van Uw
aangename antwoord voortlever met
al hoogachting     Uw Heeres
Gehoorzaamste Dienaar

Petter Julius Serné

Via deze hyperlink een tweede brief!