St. Bavokerk in Haarlem

In de Grote -of St. Bavokerk in Haarlem hangen verschillende lijsten met namen van notabelen en ambtsdragers van de Nederlands Hervormde kerk van Haarlem.

 

Op deze namenlijsten staan ook enkele familieleden vermeld.

 

 

 

 

 

College van Notabelen:
(het college van notabelen is belast met de benoeming van kerkvoogden)
B. Serné jr (aan 1918 – af 1921)

College van Collectanten:
B.J. Serné (1904)
mej. Elisabeth Serné (1918)

Diaken:
B. Serné (aan 2/8/1902, af 1/5/1923)
Bernardus Serné (1875-1949), was zelfs ere-diaken van de Ned. Hervormde kerk.

Bron: Haarlems Dagblad (8 februari 1949)