Een droevig ongeluk (1905)

Catharina Maria Serné – Lem (1859 – 1905) is overleden ten gevolge van een ernstig ongeluk in huis. Ze wilde de kachel weer aanmaken, maar gebruikte hiervoor petroleum. Onderstaand krantenartikel beschrijft het hele voorval.
Een droevig ongeluk.
Zooals wij reeds meldden over- kwam juffrouw Serné-Lem, wonende in de Olieslagerslaan, Vrijdagmiddag een ernstig ongeluk. Na even uit geweest te zijn, kwam zij om ongeveer twaalf uur thuis. Tijdens haar afwezigheid was de kachel bijkans uitgedoofd; er was alleen nog een klein stukje smeulend vuur in. Om de kachel weder aan te maken, om op tijd het middagmaal voor haar man gereed te hebben, gooide zij echter petroleum op dit smeulende vuur. De vlam vloog daardoor uit de kachel en in de oliekan, waardoor deze laatste uiteen sprong, met het noodlottige gevolg daar de vrouw in de btand geraakte. Op haar hulpgeroep schoten eenige [aan] en haar echtgenoot, die inmiddels thuis gekomen was, toe, en poog- den het vuur te dooven. Met eenige dekens gelukte dit ten slotte. De vrouw had evenwel reeds zooveel brandwonden aan hoofd, handen, borst en beenen bekomen, dat zij naar het Elisabeth’s Gasthuis moest worden vervoerd. Na eenige dagen van vreeselijk lijden is zij Maandagavond omstreeks zeven uur aan de bekomen wonden overleden.
Het overlijden dezer oppassende vrouw heeft in den omtrek van haar woning veel deernis opgewekt vooral daar zij een huisgezin met een groot aantal kinderen achterlaat. Dit ongeluk moge voor vele huismoeders een ernstige waarschuwing zijn, om niet meer zoo onvoorzichtig om te gaan met petroleum.
Deze zeer verkeerde gewoonte om kachels met petroleum aan te maken is toch helaas aan veel vrouwen eigen.

bron: Haarlem’s Dagblad, 19/07/1905; p. 2/6