Pro Ecclesia et Pontifice

door | 28 april 2020

De onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice wordt verleend aan personen die minimaal 45 jaar oud zijn en zich minstens 25 jaar op bijzondere wijze in lokaal verband inzetten voor Kerk en samenleving. Vroeger werd deze onderscheiding verleend voor bewezen trouw en goede diensten jegens de Kerk en de Paus (Lat.: pro Ecclesia et Pontifice). De onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice is ingesteld door Paus Leo XIII op 17 juli 1888 als herinneringsmedaille ter gelegenheid van zijn gouden priesterjubileum. Sinds 1898 wordt deze onderscheiding permanent verleend.

Arend Serné (1852 – 1936)
Met bijzondere ingenomenheid zullen de zeer vele vrienden van den heer Arend Serné vernemen, dat het Z. H. den Paus behaagd heeft hem met het gouden kruis „Pro Ecclesia et Pontificë” te begiftigen, wegens zijn vele verdiensten voor Kerk en school. (bron: De Tijd, 8 september 1917)

Johannes Sernee met zijn onderscheidingen

Johannes Sernee (1858 – 1946)
Johannes Sernee heeft bij zijn 50-jarig jubileum als schoolhoofd van een katholieke school deze onderscheiding gekregen.

Willem Marinus Bakker (1881 – 1964)
Echtgenoot van Clara Maria Serné.