Enschedé Penning

door | 8 november 2021

Gerardus Sernee (1899–1973)
Gerard heeft tot zijn pensioen bij de firma Joh. Enschedé gewerkt. Hij was daar de laatste handzetter. Bij zijn afscheid op 4 juni 1965 kreeg hij een legpenning. Deze legpenning staat hier links afgebeeld. (bron: G. Sernee, kleinzoon)