Het Damspel

door | 31 december 2010
Ephraim van Emden
Ephraim van Emden is de schrijver van het eerste Nederlandse boek over het damspel:

Verhandeling over het damspel, waar in deszelfs aart en grondregels midsgaders verschillende loop, zamenschikkingen en werkingen, practicaal aangetoond worden; verrijkt met omtrent 200 Proeven van konstige Positiën en Slagen, welke daar in voorgesteld en opgelost worden.

Het boek verscheen in 1785 en werd herdrukt in 1848.


Het damspel in Nederland
Rob Jansen schrijft in Het Nieuwe Damspel van januari/maart 1987 dat op het schilderij van Adriaan de Lelie (1755-1820) betreffende de inwijding in 1788 door professor J.H. van Swinden van de muziekzaal van Felix Meritis aan de Keizersgracht vier intekenaars staan op Ephraim van Emden’s Verhandeling over het Damspel.

De vier intekenaars waren J. Lugt Dirksz (1750-1822) (de man met de mooiste pijpenkrullenpruik voor de kansel, een voorvader van de Mei- dichter Herman Gorter), B. Ruloffs, P.J. Serné en Hidde Heeremiet (1756- 1821).

Bron: FMJD website

De pagina waarop Pieter Julius Serné als intekenaar vermeld staat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een volledige versie van het originele boek